Lagar och regler

För dig under 18 år

Alla människor under 18 år räknas som barn. Sedan år 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige. Här kan du som är under 18 år se var du kan vända dig och vad som händer om du är utsatt för brott.

För dig under 18 år
Barn som håller i en polistatuering

Gripen, anhållen eller häktad

Det finns tre olika former av frihetsberövande: gripande, anhållande eller häktning.

Lagar och fakta om brott

Vad står det i lagen om olika brott? Förklaringar och länkar till lagtexter och paragrafer.

Böter - betala och bestrida

Ordningsbot, strafföreläggande och domstolsböter är de böter polisen hanterar.

Alkohol - på offentlig plats

Dricka alkohol vid offentlig tillställning på offentlig plats kräver serveringstillstånd.

Behandling av personuppgifter

Regler runt polisens behandling av personuppgifter.

Att söka asyl i Sverige

Den som vill söka asyl i Sverige gör det hos Migrationsverket.

Polisens förordnanden

Fjällräddare, vägtransportledare och hamnskyddskontrollanter har alla ett förordnande av polisen.

Ordningsvakter

Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen och har begränsade polisiära befogenheter.

Polismyndighetens författningssamling

Föreskrifter och allmänna råd som Polismyndigheten och tidigare Rikspolisstyrelsen utfärdat.

Trafik och fordon

Här hittar du bland annat information om

Trafik och fordon
Trafikpolis på en 70-väg i en backig naturskön omgivning