Sök

Lagar och regler

Trafik och fordon

Här hittar du bland annat information om

Trafik och fordon
Trafikpolis på en 70-väg i en backig naturskön omgivning

Väskförbud på större evenemang

Utifrån den höjda terrorhotsnivån har Polismyndigheten fattat beslut om ett väskförbud på större evenemang i Sverige.

Gripen, anhållen eller häktad

Det finns tre olika former av frihetsberövande: gripande, anhållande eller häktning.

Böter - betala och bestrida

Ordningsbot, strafföreläggande och domstolsböter är de böter polisen hanterar.

Behandling av personuppgifter

Regler runt polisens behandling av personuppgifter.

Polisens förordnanden

Fjällräddare, vägtransportledare och hamnskyddskontrollanter har alla ett förordnande av polisen.

Ordningsvakter

Ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och främja trygghet i samhället.

Resa till och från Sverige

Vad som gäller för att resa till och från Sverige är olika beroende på exempelvis din nationalitet och avreseland.

Polismyndighetens författningssamling

Föreskrifter och allmänna råd som Polismyndigheten och tidigare Rikspolisstyrelsen utfärdat.