Sök på polisen.se

Lagar och regler

Alkohol - på offentlig plats

Dricka alkohol vid offentlig tillställning på offentlig plats kräver serveringstillstånd.

Behandling av personuppgifter

Regler runt polisens behandling av personuppgifter.

Regler för vistelse i Sverige

Den som vill söka asyl i Sverige gör det hos Migrationsverket.

Polisens förordnanden

Fjällräddare, vägtransportledare och hamnskyddskontrollanter har alla ett förordnande av polisen.

Ordningsvakter

Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen och har begränsade polisiära befogenheter.

Polismyndighetens författningssamling

Föreskrifter och allmänna råd som Polismyndigheten och tidigare Rikspolisstyrelsen utfärdat.