Sök

Tillfälliga säkerhetszoner hjälper polisen förhindra våldsbrott

Polisen kan besluta om tillfälliga säkerhetszoner som i dagligt tal ofta kallas visitationszoner. Syftet är att öka tryggheten i ett område och försvåra för de kriminella att förbereda och genomföra våldsbrott.

Möjligheten att införa säkerhetszoner är en ny lag som började gälla i april 2024. Du som bor eller verkar inom säkerhetszonen kan märka att polisen är mer närvarande och gör många förebyggande kontroller. 

Prata gärna med poliser på plats om du har frågor eller vill lämna information. Du kan också tipsa eller anmäla brott på polisen.se. 

Vad är syftet med en säkerhetszon?

Att en tillfällig säkerhetszon har beslutats där du bor, går i skolan eller arbetar betyder att polisen har information som vi behöver agera på. Att vi är mer närvarande ökar tryggheten för dig och alla andra. Vi kan exempelvis vilja förhindra en befarad hämndaktion mellan två kriminella grupper. 

Vad utmärker säkerhetszonen?

  • Här får polisen visitera personer och söka igenom fordon utan att det finns en konkret misstanke om brott.
  • Befogenheterna gäller på allmän plats och ingripandena får göras i den utsträckning det behövs för att förebygga eller förhindra den brottsliga verksamhet som zonen har införts för att motverka.
  • Varje beslut om säkerhetszon gäller som längst i två veckor och kan förlängas. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol. 
  • Säkerhetszon är bara en av många åtgärder polisen vidtar för att stävja våld och annan brottslig verksamhet som utförs av kriminella nätverk.

Hur går kontrollen till?

Den kan liknas vid flygplatsens säkerhetskontroll och gäller alla åldrar. Vi visiterar ovanpå kläderna och du får visa vad du har i fickorna samt besvara några frågor. Vi söker också igenom fordon. Kontrollerna protokollförs. 

Säkerhetszon, inte visitationszon

Säkerhetszoner kallas ibland felaktigt för visitationszoner. Det korrekta namnet är säkerhetszon eftersom syftet är att öka säkerheten vid en hotbild. Det primära syftet är inte att exempelvis göra stora beslag av vapen och sprängmedel även om det kan bli en sidoeffekt. Polisen kan visitera personer även utanför säkerhetszonen för att förhindra brott samt gripa och lagföra gärningspersoner.

Relaterat

Frågor och svar om säkerhetszoner

Straffbart rekrytera barn till kriminalitet

Att involvera barn och ungdomar i brottslig verksamhet är ett brott. Om du tror att ett barn blir utnyttjat för kriminella handlingar är det viktigt att polisanmäla det eller tipsa polisen via vårt formulär. Du kan också ringa 114 14. I talsvaret, säg ”tips” för att komma vidare. När du tipsar kan du vara anonym.