Sök

Organiserad brottslighet - polisens arbete

Den organiserade brottsligheten omfattar en mängd olika brott och polisen samverkar med en rad andra myndigheter och aktörer i den här frågan.

Den grova organiserade brottsligheten berör alla delar av samhället.

 • Den rör sig över landsgränser och omfattar alla former av kriminalitet.
 • Kriminella organisationer som säljer narkotika, kan också smuggla cigaretter, miljöfarligt avfall eller människor.
 • Det är också vanligt att grovt kriminella begår skattebrott och utnyttjar olika typer av sociala skyddsnät som sjukpenning och a-kassa.

Myndigheter samarbetar mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 arbetar tolv svenska myndigheter gemensamt med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen.

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

EU:s kriterier för organiserad brottslighet

Minst sex av kriterierna ska uppfyllas enligt Europeiska unionen för att det ska röra sig om organiserad brottslighet. Punkterna 1, 3, 5 och 11 måste vara uppfyllda.

 1. Samarbete mellan fler än två personer.
 2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en
 3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden
 4. Någon form av disciplin och kontroll
 5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar
 6. Verksamhet på lokal nivå
 7. Användning av våld eller andra metoder för hot
 8. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer
 9. Deltagande i penningtvätt
 10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi
 11. Strävan efter vinning och/eller makt