Sök
Stäng Meny

Mängdbrott - polisens arbete

När polisen utreder så kallade mängdbrott såsom stölder och skadegörelser, är det viktigt att säkra bevisning så snabbt det går. Bevisningen kan bestå i att polisen håller förhör eller säkrar spår på brottsplatsen.

När polisen utreder mängdbrott är det liksom vid andra brott viktigt med vittnesuppgifter och att säkra spår vid brottsplatsen. Det kan till exempel vara verktygsspår, sko- och fingeravtryck, saliv- eller blodspår.

Det är också viktigt att den bevisning som säkras görs så tidigt som möjligt. Vittnens minnesbilder försvinner snabbt och tekniska spår kan städas bort.

Gemensamt arbetssätt för att utreda mängdbrott

Polisen har utvecklat sitt arbete för att klara upp fler mängdbrott, bland annat genom polisens nationella utredningsdirektiv (PNU). Det är en gemensam metod för att utreda mängdbrott så att poliser i hela landet arbetar på samma sätt. PNU innebär bland annat följande:

  • Tidiga utredningsåtgärder. Personal i yttre tjänst jobbar där flest brott begås och börjar utredningen direkt på brottsplatsen om det går, till exempel med att förhöra vittnen och målsägare (den som blivit utsatt för brottet) och säkra bevis.
  • Personaltillgång på rätt arbetstid: förundersökningsledare finnas tillgängliga på de tider då det begås flest brott.
  • Fler undersökningar av brottsplatser. Fler lokala brottsplatsundersökare säkrar spår vid mängdbrott, som vid till exempel inbrott.
  • Samordning av brottsutredningar. Brott med samma misstänkta gärningsperson utreds samordnat.

Brottsförebyggande arbete sker på lokal nivå

Polisen arbetar på olika sätt för att förebygga mängdbrott. För att förhindra våldsbrott på allmän plats, kan polisen till exempel arbeta med att försvåra tillgången på alkohol för minderåriga och samverka med krogar, ordningsvakter och kommunens socialtjänst. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete sker bäst på lokal nivå och är anpassat efter lokala omständigheter och förutsättningar.

Definition av mängdbrott

Det som inom polisen kallas för mängdbrott är brott som är vanligt förekommande, och där förundersökningen oftast leds av en polis. Av den totala mängden anmälda brott är ungefär tre fjärdedelar mängdbrott.

Brotten som räknas som mängdbrott är bland annat

  • stöld till exempel av och ur bilar, cykelstöld och butiksstöld
  • inbrott i bostad
  • skadegörelse, till exempel klotter
  • bedrägeri
  • misshandel 
  • grov olovlig körning och rattfylleribrott.