Sök

Kakor/cookies

En kaka, eller cookie, är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur kakor används på polisens webbplats.

Om du inte tillåter kakor kan du inte använda dig av sökfunktioner, formulär eller polisens e-tjänster, exempelvis för att anmäla stöld och förlust.

Om du vill anmäla stöld eller förlust utan att använda webbplatsen kan du ringa oss på 114 14. För andra ärenden finns blanketter som kan användas istället för e-tjänsten. Här finns blanketterna: Blanketter

Kakor som används på polisen.se

Nödvändiga kakor

.EPiForm_XXX är en kaka som sätts av polisen.se med ett tillägg som ger ett unikt namn för varje webbformulär. Den används för att hålla reda på vilket webbformulär du fyller i och vilka värden du fyllt i. Om du använder ett webbfomulär som innehåller flera steg används även kakan för att bevara de värden som besökaren har lagt till mellan stegen så att det går att gå fram och tillbaka i webbformuläret. Kakan sparas endast under sessionen.

__RequestVerificationToken är en kaka som sätts av polisen.se för att skydda formulär och sök-funktionalitet från missbruk av extern part. Kakan sparas endast under sessionen.

SESSION är en kaka som sätts av etjanster.polisen.se när du använder en e-tjänst på polisen.se. Den används för att hålla reda på vilken e-tjänst du fyller i och vilka värden du fyllt i. Om du använder en e-tjänst som innehåller flera steg används även kakan för att bevara de värden som besökaren har lagt till mellan stegen så att det går att gå fram och tillbaka i e-tjänsten. Informationen rensas när e-tjänsten avslutas. Kakan sparas endast under sessionen.

En kaka med ett unikt namn sätts av etjanster.polisen.se när du använder en e-tjänst på polisen.se. Till exempel ”36dd689a865b21eca3a33242ac120c0d”. Kakan sparas endast under sessionen.

Access_token är en kaka som sätts av etjanster.polisen.se i de e-tjänster som har e-legitimering. Den innehåller information om den utförda e-legitimeringen. Kakan sparas endast under sessionen.

Webbstatistik

Statistiken samlas in via besöksloggen på polisen.se. 

Kakor från tredjepart

Visning av video

Polisen använder sig av YouTube för att tillhandahålla video på webbplatsen. Polisens användning av YouTube sätter inga nya kakor. Polisen.se använder en variant av YouTube som ska minimera antalet kakor. Trots detta sätter YouTube ett antal kakor i din webbläsare. Hur många som sätts beror på dina inställningar hos Google och om du är inloggad hos Google. Kakorna som sätts är t.ex. NID, _Secure-ENID, __Secure-YEC, AEC, SOCS, SID, HSID, SAPISID, SSID. För information kring hur dessa kakor hanteras av YouTube se Information om cookies på Googles webbplats.

Personuppgifter

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter på webbplatsen här: Personuppgifter på webbplatsen

Mer om regler och hantering av kakor

Mer information om kakor, hur du kan blockera dem och vilka regler som gäller finns på sidan om Kakor (cookies) på Post- och telestyrelsens webbplats