Sök

Bild och text, upphovsrätt

Webbplatsens bilder får inte användas utan tillstånd.

Bilder på webbplatsen

Fotografierna på polisen.se är tagna av polisens fotografer om inget annat anges. Fotografier på denna webbplats skyddas enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk på Sveriges riksdags webbplats

Vid önskemål att använda en bild från polisen.se måste du fråga Polismyndigheten om tillåtelse först.

Mejla din förfrågan till registrator.kansli@polisen.se och kopiera in länken till sidan där bilden finns samt syftet till varför du önskar använd bilden.

Bilder på ledningen

De högupplösta fotografier som finns på nationella och regionala ledningsgrupper inom polisen får enbart användas av medier i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

Bilder på nationella ledningsgruppen

Text

I regel går det bra att använda delar av informationsmaterialet som finns på webbplatsen. Innan eventuellt textmaterial ska användas vill vi ändå att du kontaktar Polismyndigheten och talar om var texten avses att publiceras och i vilket syfte.

Artiklar och reportage som publiceras i tidningen Svensk Polis skrivs dels av tidningens redaktion, dels av frilansskribenter. När det gäller dessa artiklar är det nödvändigt att kontakta webbredaktionen för att diskutera eventuell publicering på annan plats. Allt material ska behandlas på så sätt att polisen inte kan misskrediteras eller missuppfattas.

Svensk Polis webbplats

Filmer

Polisens filmer får användas inbäddade via polisens Youtubekanal. Filmerna får inte förvanskas eller förses med missvisande texter. Det ska framgå tydligt i sammanhanget att polisen är avsändare.

Filmerna får inte tankas ned utan tillstånd från Polismyndigheten. Om en film används med tillstånd, till exempel i redaktionellt syfte, ska den visas i sin helhet och klipp eller foton ur filmen får inte användas till andra inslag i framtiden.

Logotyp

Om du vill använda polisens logotyp i näringsverksamhet måste du ansöka om detta hos Patent- och registreringsverket.

Det lilla statsvapnet ingår som en del i polisens logotyp. I 1 § lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar anges bland annat att i näringsverksamhet får statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem eller statlig kontroll- eller garantibeteckning inte användas utan tillstånd.

Använd inte polisens logotyp för att länka till polisens webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad. Ange länken till polisens webbplats på ett neutralt sätt. 

Pdf-filer

Det är tillåtet att ladda ned pdf-filer från polisens webbplats och lägga på sin egen webbplats, men tänk på att materialet kan bli gammalt efter en tid. För att försäkra dig om att ha korrekt information på din webbplats är det bättre om du länkar direkt till polisens sidor som uppdateras kontinuerligt.