Sök

Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Senaste nytt

Aktuella aktiviteter om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Regelverk och praxis

Lagar och regler som styr arbetet samt domar och sanktionsbeslut från relevanta tillsynsmyndigheter.

Samverkan

Vi strävar efter samverkan med branschorganisationer i arbetet att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt handlar om att dölja pengarnas ursprung, finansiering av terrorism om att dölja vad de ska användas till.

Det svenska systemet

Om hur det svenska systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism hänger ihop.

Informationsmaterial

Informationsmaterial om penningtvättsregelverket för verksamhetsutövare och myndigheter.