Informationsmaterial om penningtvätt och finansiering av terrorism

Här finns information till dig som verksamhetsutövare och till dig som arbetar på myndighet med penningtvätt och finansiering av terrorism

Information till verksamhetsutövare – broschyrer med information om hur olika sektorer kan utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering i olika branscher.

Filmer om penningtvättsregelverket – filmerna berättar vad du som verksamhetsutövare ska känna till enligt penningtvättsregelverket.

Informationskampanjer – kampanjerna vänder sig till olika målgrupper om olika teman inom området.

Rapporter – om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dokumentation från webbinarier

Finanspolisen har också publikationer inom området. Finanspolisens publikationer

Dator