Sök
Stäng Meny

Om penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt handlar om att dölja pengarnas ursprung medan finansiering av terrorism handlar om att dölja vad pengarna ska användas till.

Hand på touchskärm

Detta är penningtvätt

Penningtvätt handlar om att kriminella agerar för att dölja sambandet mellan brottet och brottsvinsten (pengar eller annan egendom). Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, skattebrott eller bedrägerier som ”tvättas” för att kunna användas i den legala ekonomin. Penningtvätt är ofta en förutsättning för att kriminella ska kunna använda brottsvinsterna.

Det finns olika typer av penningtvättsupplägg. Det gemensamma syftet med de olika uppläggen är att dölja egendomens brottsliga ursprung. Vanliga upplägg är att pengar delas upp i transaktioner till olika bankkonton i flera steg, att de tas ut som kontanter eller flyttas till konton utomlands. Det är också vanligt att företag används som täckmantel för att tvätta pengar, exempelvis för att producera osanna fakturor som ska få kontotransaktioner att verka lagliga.

Svensk lagstiftning har en så kallad all crimes approach, vilket innebär att alla typer av vinstgenererande brott kan vara förbrott till penningtvätt. Det gäller även för brott som begås i utlandet.

Det finns inga säkra uppskattningar vad gäller omfattningen av penningtvätt i Sverige men sannolikt rör det sig om mångmiljardbelopp som tvättas varje år. Genom penningtvätt ges kriminella aktörer en möjlighet att verka i samhället bakom legitima fasader. Penningtvätt bidrar också till att hämma den ekonomiska tillväxten samtidigt som förtroendet för det finansiella systemet undergrävs.

Detta är finansiering av terrorism

Finansiering av terrorism handlar om att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom som ska finansiera terrorism. Till skillnad från penningtvätt som handlar om att dölja tillgångarnas ursprung, handlar finansiering av terrorism om att dölja vad tillgångarna ska användas till. Det räcker med små medel för att finansiera terrorism och pengarna kan vara både legalt och illegalt insamlade. Pengar förs oftast sedan över till terroristorganisationer i konfliktområden utomlands.

Finansiering av terrorism utgör ett allvarligt säkerhetshot. Finansiering av terroristorganisationer, nätverk och grupperingar, liksom individer, medverkar till att hota demokratin och undergräva säkerheten såväl inom som utanför Sveriges gränser.