Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polisen leder en nationell samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism med sexton myndigheter och en organisation. Dessutom är verksamhetsutövare i olika sektorer skyldiga att arbeta mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rosenbad och riksdagshuset

Bild: Mostphotos

Inom Samordningsfunktionen samverkar sexton myndigheter och Sveriges advokatsamfund för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom har verksamhetsutövare inom olika sektorer skyldigheter enligt det befintliga penningtvättsregelverket.

För att de kunskaper och kompetenser som finns på olika ställen ska kunna vara till nytta för systemet i sin helhet krävs god samverkan, dialog och effektivt utbyte mellan myndigheterna, samt mellan myndigheterna och verksamhetsutövare.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

Samordningfunktionen mot penningtvätt och finanseriing av terrorism, LinkedIn

Branschorganisationer

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, regeringens webbplats