Polismyndighetens nationella ledningsgrupp

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

 • Anders Thornberg
  Anders Thornberg, rikspolischef. Bild: Lars Hedelin
 • Carin Gotblad
  Carin Götblad, regionpolischef i polisregion Mitt. Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • Carina Persson
  Carina Persson, regionpolischef i polisregion Syd. Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • DanPersson
  Dan Persson, regionpolischef i polisregion Bergslagen. Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • KlasJohansson
  Klas Johansson, regionpolischef i polisregion Väst. Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • MicaelSällLindahl
  Micael Säll Lindahl, regionpolischef i polisregion Nord. Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • UlfJohansson
  Ulf Johansson, regionpolischef i polisregion Stockholm. Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • Ulrika Herbst porträttbild.
  Ulrika Herbst, regionpolischef i polisregion Öst. Bild: Polisen
 • HelenaTrolläng
  Helena Trolläng, chef för nationellt forensiskt centrum (NFC). Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • MatsLöfving
  Mats Löfving, chef nationella operativa avdelningen (NOA). Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • Christina Weihe
  Christina Weihe, stabschef. Bild: Lars Hedelin
 • Ari Stenman, säkerhetschef.
  Ari Stenman, säkerhetschef. Bild: Kerstin Magnusson
 • MartinValfridsson
  Martin Valfridsson, chef rikspolischefens kansli. Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • Ulrika Lundström, tf chef rättsavdelningen
  Ulrika Lundström, tf chef rättsavdelningen. Bild: Lars Hedelin
 • Ebba Sverne Arvill, porträttbild.
  Ebba Sverne Arvill, chef särskilda utredningar. Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • Carola Ahlstrom Määttä porträttbild.
  Carola Ahlström Määttä, kommunikationschef. Bild: Lars Hedelin/Polisen
 • TomasLandeström
  Tomas Landeström, chef IT-avdelningen. Bild: Lars Hedelin
 • Fredrik Modigh, chef ekonomiavdelningen
  Fredrik Modigh, chef ekonomiavdelningen. Bild: Lars Hedelin
 • Henrik Dider, chef hr-avdelningen
  Henrik Dider, chef hr-avdelningen Bild: Kerstin Magnusson
1/19

Ladda ner bilderna högupplöst

Anders Thornberg, rikspolischef

Carin Götblad, regionpolischef Mitt

Carina Persson, regionpolischef Syd

Dan Persson, regionpolischef Bergslagen

Klas Johansson, regionpolischef Väst

Micael Säll Lindahl, regionpolischef Nord

Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm

Ulrika Herbst, regionpolischef Öst

Helena Trolläng, chef nationellt forensiskt centrum (NFC)

Mats Löfving, chef nationella operativa avdelningen, Noa

Christina Weihe, stabschef

Ari Stenman, säkerhetschef

Martin Valfridsson, chef rikspolischefens kansli

Ebba Sverne Arvill, chef särskilda utredningar

Carola Ahlström Määttä, chef kommunikationsavdelningen

Ulrika Lundström, tf chef rättsavdelningen

Tomas Landeström, chef it-avdelningen

Fredrik Modigh, chef ekonomiavdelningen

Henrik Dider, chef hr-avdelningen