Sök på polisen.se

Regionpolisråd i polisregion Öst

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier. I poliseregion Öst ingår Jönköpings län, Södermanland och Östergötland.

Ledamöter

Jonathan Brash (s)
Mari Hultgren (s)
Börje Lindholm (s)
Linda Danielsson (s)
Lotta Finstorp (m)
Sverre Moum (m)
Samuel Godren (sd)
Mica Vemic (sd)
Jörgen Ring (sd)
Muharrem Demirok (c)
Linda Westerlund Snecker (v)
Eva-Britt Sjöberg (kd)
Emma Carlsson-Löfdahl (L)
Bror-Tommy Sturk (mp)
Ann-Katrin Löfstedt (m)