Regionpolisråd i polisregion Öst

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier. I poliseregion Öst ingår Jönköpings län, Södermanland och Östergötland.

Ledamöter

Mari Hultgren (s)
Börje Lindholm (s)
Linda Danielsson (s)
Sverre Moum (m)
Samuel Godren (sd)
Mica Vemic (sd)
Jörgen Ring (sd)
Muharrem Demirok (c)
Linda Westerlund Snecker (v)
Eva-Britt Sjöberg (kd)
Christer Sundqvist (m)
Bror-Tommy Sturk (mp)
Ann-Katrin Löfstedt (m)
Joakim Truedsson (s)
Monica Holtstad (L)

Regionpolisrådets protokoll - en allmän handling

Protokoll från regionpolisrådet finns publicerade på denna sida. Om det protokoll du vill ta del av inte finns publicerat, kan du ändå enkelt ta del av det genom att begära ut allmän handling är att använda via vår e-tjänst. Du måste ange en e-postadress för att kunna använda e-tjänsten.

E-tjänsten innehåller ett antal fält där du anger vad du vill begära ut. Fyll gärna i så mycket information som möjligt, ex protokoll från regionpolisråd Öst 2021, det hjälper oss att snabbare besvara din begäran.

Till e-tjänsten för begäran om allmän handling