Regionpolisråd i polisregion Öst

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier. I poliseregion Öst ingår Jönköpings län, Södermanland och Östergötland.

Ledamöter

Mari Hultgren (s)
Börje Lindholm (s)
Linda Danielsson (s)
Sverre Moum (m)
Samuel Godren (sd)
Mica Vemic (sd)
Jörgen Ring (sd)
Muharrem Demirok (c)
Linda Westerlund Snecker (v)
Eva-Britt Sjöberg (kd)
Christer Sundqvist (m)
Bror-Tommy Sturk (mp)
Ann-Katrin Löfstedt (m)
Joakim Truedsson (s)
Monica Holtstad (L)