Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Regionpolisråd i polisregion Öst

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier. I poliseregion Öst ingår Jönköpings län, Södermanland och Östergötland.

Ledamöter

Mari Hultgren (s)
Börje Lindholm (s)
Linda Danielsson (s)
Sverre Moum (m)
Samuel Godren (sd)
Mica Vemic (sd)
Jörgen Ring (sd)
Muharrem Demirok (c)
Linda Westerlund Snecker (v)
Eva-Britt Sjöberg (kd)
Emma Carlsson-Löfdahl (L)
Bror-Tommy Sturk (mp)
Ann-Katrin Löfstedt (m)
Joakim Truedsson (s)