Regionpolisråd i polisregion Öst

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier. I poliseregion Öst ingår Jönköpings län, Södermanland och Östergötland.

Ledamöter

Jonathan Brash (s)
Mari Hultgren (s)
Börje Lindholm (s)
Linda Danielsson (s)
Lotta Finstorp (m)
Sverre Moum (m)
Samuel Godren ( sd)
Mica V emic ( sd)
Jörgen Ring ( sd)
Muharrem Demirok (c)
Linda Westerlund Snecker (v)
Eva-Britt Sjöberg Qcd)
Emma Carlsson-Löfdahl 0)
Bror-Tommy Sturk (mp)

Till toppen