Regionpolisråd i polisregion Bergslagen

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier.

Ledamöter

Hans Unander (S)
Carina Dahl (S)
Kristina Svensson (S)
Daniel Andersson (S)
Erik Olsson (S)
Maria Haglund (M)
Alexander Torin (M)
Paul Brännlund (SD)
Per Söderlund (SD)
Benny Rosengren (SD)
Lena Reyier (C)
Lena Olsson (V)
Samuel Hedström (KD)
Monica Lundin (L)
Birgitta Karstensson (MP)

Till toppen