Regionpolisråd i polisregion Bergslagen

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier.

Ledamöter

Hans Unander (S)
Carina Dahl (S)
Kristina Svensson (S)
Kent Grängstedt (S)
Erik Olsson (S)
Maria Haglund (M)
Alexander Torin (M)
Paul Brännlund (SD)
Fredrik Dahlberg (SD)
Benny Rosengren (SD)
Christina Lundgren (C)
Lena Olsson (V)
Lars O. Molin (KD)
Monica Lundin (L)
Birgitta Karstensson (MP)