Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tillsynsfunktionen

Tillsynsfunktionen är direkt underställd rikspolischefen och ska bland annat granska rättssäkerhetsfrågor, tillämpningen av polisiära och administrativa arbetsmetoder.

Tillsynsfunktionen är administrativt placerad vid rikspolischefens kansli och får sina uppdrag av och rapporterar direkt till rikspolischefen.

Inspektionerna görs efter en årligen fastställd tillsynsplan, men funktionen kommer vid behov även att genomföra händelsestyrda inspektioner.

I inspektionsrapporterna lämnas rekommenda­tioner. Rikspolischefen beslutar om åtgärder, som därefter följs upp av tillsynsfunktionen.

Till toppen