Sök
Stäng Meny

Polismyndighetens etiska råd

Etiska rådet ska bistå Polismyndigheten i frågor som kräver särskilda etiska överväganden. Det kan exempelvis handla om polisens användande av olika vapen eller polisens våldsanvändning.

Det är rikspolischefen som bedömer och beslutar vilka frågor som ska prövas av etiska rådet. Rådet träffas för närvarande fyra gånger per år och mötena är inte offentliga. Etiska rådet kan inte agera på eget initiativ.

Etiska rådet har funnits sedan 2004 och inrättades av regeringen som även beslutar om vilka sju personer som ska ingå. Ledamöternas uppdrag varar i fyra år.

Etiska rådets ledamöter 2023–2026

Kristina Ståhl, justitieråd
Ulrika Herbst, f.d. regionpolischef
Kerstin Wigzell, f.d. generaldirektör
Erik Svensson, docent
Bengt Ivarsson, advokat
Ester Pollack, professor
Håkan Öberg, byråchef, sekreterare

Adress: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm

Telefon: 114 14

e-post: rikspolischefens.kansli@polisen.se

Etiska rådets protokoll – en allmän handling

Protokoll från etiska rådet finns publicerade på denna sida. Om det protokoll du vill ta del av inte finns publicerat, kan du ändå enkelt ta del av det genom att begära ut allmän handling via vår e-tjänst. Du måste ange en e-postadress för att kunna använda e-tjänsten.

E-tjänsten innehåller ett antal fält där du anger vad du vill begära ut. Fyll gärna i så mycket information som möjligt, till exempel protokoll från etiska rådet 2022, det hjälper oss att snabbare besvara din begäran.

Till e-tjänsten för begäran om allmän handling