Polismyndighetens etiska råd

Etiska rådet ska bistå Polismyndigheten i frågor som kräver särskilda etiska överväganden. Det kan exempelvis handla om polisens användande av olika vapen eller polisens våldsanvändning.

Det är rikspolischefen som bedömer och beslutar vilka frågor som ska prövas av etiska rådet. Rådet träffas för närvarande fyra gånger per år och mötena är inte offentliga. Etiska rådet kan inte agera på eget initiativ.

Etiska rådet har funnits sedan 2004 och inrättades av regeringen som även beslutar om vilka sju personer som ska ingå. Ledamöternas uppdrag varar under samma mandatperiod som riksdag och kommunfullmäktige.

Etiska rådets ledamöter 2019 - 2022

Kristina Ståhl, justitieråd, ordförande
Iain Cameron, professor
Erik Steen, före detta länspolismästare
Claes Lundblad, advokat
Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik
Kerstin Wigzell, före detta generaldirektör
Håkan Öberg, sekreterare

Adress: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm

Telefon: 114 14

e-post: rikspolischefens.kansli@polisen.se