Sök

E-tjänst för begäran av allmän handling

Innan du använder e-tjänsten finns det ett par saker du behöver tänka på.

Använd inte e-tjänsten om:

  • Du inte har en e-postadress som du är villig att uppge. Använd då något av de kontaktsätten som anges på förra sidan.
  • Du ska komplettera eller har en fråga om en begäran. Skriv då istället direkt till den e-postadress som angavs i e-postmeddelandet du fick när du skickade in din begäran. Glöm inte att ange ditt ärendenummer.
  • Du representerar en myndighet. Tjänsten ska enbart användas av enskilda. Använd då något av de kontaktsätten som anges på förra sidan.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och för att utföra de uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din begäran.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter