Regionpolisråd i polisregion Väst

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier. I polisregion Väst ingår Halland och Västra Götaland.

Ledamöter

Marina Johansson (s)
Monica Hansson (s)
Pierrre Rydén (s)
Åke Eliasson (s)
Charlotte Nordström (m)
Elisabet Babic (m)
Arne Lernhag (m)
Per Håkan Eklund (sd)
Stina Isaksson (sd)
Caroline Frodin (sd)
Peter Heie (c)
Kalle Bäck (kd)
Frida Tånghag (v)
Birgitta Ling Fransson (l)
Peter Sörgaard (mp)