Regionpolisråd i polisregion Väst

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier. I polisregion Väst ingår Halland och Västra Götaland.

Ledamöter

Marina Johansson (s)
Monica Hansson (s)
Pierrre Rydén (s)
Åke Eliasson (s)
Charlotte Nordström (m)
Elisabet Babic (m)
Arne Lernhag (m)
Per Håkan Eklund (sd)
Stina Isaksson (sd)
Caroline Frodin (sd)
Peter Heie (c)
Kalle Bäck (kd)
Frida Tånghag (v)
Birgitta Ling Fransson (l)
Peter Sörgaard (mp)

Regionpolisrådets protokoll – en allmän handling

Protokoll från regionpolisrådet finns publicerade på denna sida. Om det protokoll du vill ta del av inte finns publicerat, kan du ändå enkelt ta del av det genom att begära ut allmän handling via vår e-tjänst. Du måste ange en e-postadress för att kunna använda e-tjänsten.

E-tjänsten innehåller ett antal fält där du anger vad du vill begära ut. Fyll gärna i så mycket information som möjligt, till exempel protokoll från regionpolisråd Väst 2022, det hjälper oss att snabbare besvara din begäran.

Till e-tjänsten för begäran om allmän handling