Sök

Regionpolisråd i polisregion Mitt

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier.

Ledamöter

Sanna Backeskog (s)
Gustaf Lantz (s)
Johanna Odö (s)
Staffan Jansson (s)
Mats Gyllander (m)
Erik Hamrin (m)
Eva Marja Andersson (m)
Elisabeth Puhls (sd)
Mike Tutsch (sd)
Erik Johansson (sd)
Unn Harsem (c)
Lili André (kd)
Yvonne Oscarsson (v)
Jenny Claesson (l)
Emanuel Hort (mp)

Regionpolisrådets protokoll – en allmän handling

Protokoll från regionpolisrådet finns publicerade på denna sida. Om det protokoll du vill ta del av inte finns publicerat, kan du ändå enkelt ta del av det genom att begära ut allmän handling via vår e-tjänst. Du måste ange en e-postadress för att kunna använda e-tjänsten.

E-tjänsten innehåller ett antal fält där du anger vad du vill begära ut. Fyll gärna i så mycket information som möjligt, till exempel protokoll från regionpolisråd Mitt 2022, det hjälper oss att snabbare besvara din begäran.

Till e-tjänsten för begäran om allmän handling