Regionpolisråd i polisregion Mitt

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier.

Ledamöter

Agneta Gille (s)
Per-Olov Rapp (s)
Elin Lundgren (s)
Anders Teljebäck (s)
Sverre Ahlbom (s)
Mats Gyllander (m)
Zitta Eriksson (m)
Gunnar Larsson (sd)
Ragna Ihrelius (sd)
Elizabeth Puhls (sd)
Per-Ewert Ohlsson Björk (c)
Charlotta Bjälkebring Carlsson (v)
Pontus Lamberg (kd)
Mohamad Hassan (l)
Emelie Lejon (mp)