Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Polismyndighetens insynsråd

Insynsrådets roll i Polismyndigheten är att utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge rikspolischefen råd.

Polismyndigheten har rikspolischefen Anders Thornberg som är högst ansvarig. Den demokratiska insynen sker genom ett nationellt insynsråd, Polismyndighetens insynsråd, som inte är beslutande. Utöver det nationella insynsrådet finns även sju regionpolisråd.

Ledamöterna i insynsråden utses av regeringen, efter nominering av riksdagspartierna. De ska ha partipolitisk erfarenhet och breda kontaktytor i samhället.

Det är i regionpolisråden som medborgarnas insyn i den nya myndigheten kommer att säkerställas på regional nivå. Regionpolischefen är ordförande. I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier.

Polismyndighetens insynsråd

Elin Lundgren (s)
Joalcim Pohlman (s)
Jonathan Brash (s)
Fredrik Lundh Sammeli (s)
Martina Mossberg (m)
Saila Quicklund (m)
Charlotte Nordström (m)
Adam Marttinen (sd)
Katja Nyberg (sd)
Bo Broman (sd)
Helena Wilhelmsson (c)
Lena Olsson (v)
Andreas Carlson (kd)
Johan Pehrson (1)
Rasmus Ling (mp)

Ett insynsråds uppgifter och hur ledamöterna utses regleras i § 9 i myndighetsförordningen.

Myndighetsförordningen på riksdagens webbplats

Till toppen