Sök

Polismyndighetens insynsråd

Insynsrådets roll i Polismyndigheten är att utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge rikspolischefen råd.

Polismyndigheten har rikspolischefen Petra Lundh som är högst ansvarig. Den demokratiska insynen sker genom ett nationellt insynsråd, Polismyndighetens insynsråd, som inte är beslutande. Utöver det nationella insynsrådet finns även sju regionpolisråd.

Ledamöterna i insynsråden utses av regeringen, efter nominering av riksdagspartierna. De ska ha partipolitisk erfarenhet och breda kontaktytor i samhället.

Det är i regionpolisråden som medborgarnas insyn i den nya myndigheten kommer att säkerställas på regional nivå. Regionpolischefen är ordförande. I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier.

Polismyndighetens insynsråd

Ledamöter 2023 - 2024

Louise Meijer (M)
Fredrik Kärrholm (M)
Saila Quicklund (M)
Susanne Hansson (S)
Sedat Arif (S)
Sara Heelge Vikmång (S)
Petter Löberg (S)
Ulrika Liljeberg (C)
Juno Blom (L)
Adam Marttinen (SD)
Richard Jomshof (SD)
Katja Nyberg (SD)
Gudrun Nordborg (V)
Torsten Elofsson (KD)
Rasmus Ling (MP)          

Ett insynsråds uppgifter och hur ledamöterna utses regleras i § 9 i myndighetsförordningen.

Myndighetsförordningen på riksdagens webbplats

Insynsrådets protokoll – en allmän handling

Protokoll från insynsrådet finns publicerade på denna sida. Om det protokoll du vill ta del av inte finns publicerat, kan du ändå enkelt ta del av det genom att begära ut allmän handling via vår e-tjänst. Du måste ange en e-postadress för att kunna använda e-tjänsten.

E-tjänsten innehåller ett antal fält där du anger vad du vill begära ut. Fyll gärna i så mycket information som möjligt, till exempel protokoll från insynsrådet 2022, det hjälper oss att snabbare besvara din begäran.

Till e-tjänsten för begäran om allmän handling