Regionpolisråd i polisregion Stockholm

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier.

Ledamöter

Elvir Kazinic (s)                                                           
Karin Gustafsson (s)
John Aspendal (s)
Meeri Wasberg (s)                                                                             
Ole-Jörgen Persson (m)                                               
Martina Mossberg (m)
Henrik Thunes (m)
Jonas Riedel (c)
Linn Bessner (c)
Eva von Wowern (kd)
Staffan Norberg (v)
Katja Nyberg (sd)
Felix Byström (sd)
Gunilla Grudevall-Steen (l)
Mariana Moreira Duarte (mp)

Protokoll från regionpolisråd Stockholm kommer att publiceras nästkommande vecka.

Regionpolisrådets protokoll – en allmän handling

Protokoll från regionpolisrådet finns publicerade på denna sida. Om det protokoll du vill ta del av inte finns publicerat, kan du ändå enkelt ta del av det genom att begära ut allmän handling via vår e-tjänst. Du måste ange en e-postadress för att kunna använda e-tjänsten.

E-tjänsten innehåller ett antal fält där du anger vad du vill begära ut. Fyll gärna i så mycket information som möjligt, till exempel protokoll från regionpolisråd Stockholm 2022, det hjälper oss att snabbare besvara din begäran.

Till e-tjänsten för begäran om allmän handling