Regionpolisråd i polisregion Stockholm

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier.

Ledamöter

Elvir Kazinic (s)                                                           
Karin Gustafsson (s)
John Aspendal (s)
Meeri Wasberg (s)                                                                             
Ole-Jörgen Persson (m)                                               
Martina Mossberg (m)
Henrik Thunes (m)
Linn Bessner (c)
Eva von Wowern (kd)
Staffan Norberg (v)
Katja Nyberg (sd)
Felix Byström (sd)
Gunilla Grudevall-Steen (l)
Mariana Moreira Duarte (mp)

Torsdagen den 4 november mottog Justitiedepartementet Alfred Askeljungs (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionpolisråd Stockholm. Processen kommer nu att inledas för att utse en efterträdare.

Protokoll från regionpolisråd Stockholm kommer att publiceras nästkommande vecka.