Sök

Regionpolisråd i polisregion Nord

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier.

Ledamöter

Susanne Hansson (S)
Fredrik Hansson (S)
Lilly Bäcklund (S)
Malin Svanholm (S)
Hans Lindberg  (S)
Ulrica Hammarström (S)
Saila Qvicklund (M)
Stefan Sydberg (M)
Anette Rangdag (SD)
Mats Hellhoff (SD)
Gudrun Nordborg (V)
Knapp Britta Thyr (MP)
Erik Fastevik (C)
Jens Wennberg (L)
Roland Sjögren (KD)

Regionpolisrådets protokoll - en allmän handling

Protokoll från regionpolisrådet finns publicerade på denna sida. Om det protokoll du vill ta del av inte finns publicerat, kan du ändå enkelt ta del av det genom att begära ut allmän handling via vår e-tjänst. Du måste ange en e-postadress för att kunna använda e-tjänsten.

E-tjänsten innehåller ett antal fält där du anger vad du vill begära ut. Fyll gärna i så mycket information som möjligt, ex protokoll från regionpolisråd Nord 2021, det hjälper oss att snabbare besvara din begäran.

Till e-tjänsten för begäran om allmän handling