Sök på polisen.se

Regionpolisråd i polisregion Nord

Regionpolisråden ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.

I råden finns representanter från samtliga riksdagspartier.

Ledamöter

Leif Pettersson (S)
Lilly Bäcklund (S)
Lotta Åman (S)
Susanne Hansson (S)
Karl Gustav Abramsson (S)
Åsa Sjödén (S)
Saila Quicklund (M)
Stefan Sydberg (M)
Anette Rangdag (SD)
Mats Hellhoff (SD)
Thomas Mörtsell (C)
Agneta Hansson (V)
Birgitta Nordvall (KD)
Björn Hellquist (L)
Anton Nordqvist (MP)