Sök

Polisregion Stockholms ledningsgrupp

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

Bild 1/13
Mattias Andersson, tf. regionpolischef
Mattias Andersson, tf. regionpolischef Bild: Polismyndigheten
Bild 1/13
Erik Widstrand
Erik Widstrand, tf. biträdande regionpolischef. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/13
Paul Nilsson, chef polisområde Stockholm nord.
Paul Nilsson, tf. chef regionpolischefens kansli. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/13
Felix Andåker, tf. chef polisområde Stockholm city
Felix Andåker, tf. chef polisområde Stockholm city Bild: Minna Ridderstolpe
Bild 1/13
Catrine Kimerius Wikström chef polisområde Stockholm syd.
Catrine Kimerius Wikström, chef polisområde Stockholm syd. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/13
Fredrik Persson
Fredrik Persson, chef polisområde Gotland. Bild: Anci Rosén
Bild 1/13
Foto på Magnus Mowitz, tf. chef gränspolisenheten.
Magnus Mowitz, tf. chef gränspolisenheten. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/13
Marcus Marsten, chef operativa enheten.
Marcus Marsten, chef operativa enheten. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/13
foto påPeter Nylind, tf. chef underrättelseenheten.
Peter Nylind, tf. chef underrättelseenheten. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/13
Caroline Melchior, chef ekonomiavdelningen.
Caroline Melchior, chef ekonomiavdelningen. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/13
Theresa Pierrou, chef HR-avdelningen.
Theresa Pierrou, chef HR-avdelningen. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/13
Miriam Abu Eid, chef kommunikationsavdelningen region Stockholm.
Miriam Abu Eid, chef kommunikationsavdelningen region Stockholm. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/13
Foto på Eva Mårtensson, chef för rättsavdelningen region Stockholm.
Eva Mårtensson, chef rättsavdelningen. Bild: Polismyndigheten