Polisregion Stockholms ledningsgrupp

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

 • Mats Löfving
  Mats Löfving, regionpolischef Stockholm. Bild: Minna Ridderstolpe
 • Robert Karlsson, tf biträdande regionpolischef Stockholm.
  Robert Karlsson, tf. biträdande regionpolischef Stockholm. Bild: Polisen
 • Jennie von Alten
  Jennie von Alten, chef regionpolischefens kansli. Bild: Sara Brynedal/Polisen
 • Erik Widstrand
  Erik Widstrand, chef polisområde Stockholm city. Bild: Sara Brynedal/Polisen
 • Patrick Ungsäter
  Patrick Ungsäter, chef polisområde Stockholm nord. Bild: Jimmy Gustafsson/Polisen
 • Carolina Björnsdotter Paasikivi
  Carolina Björnsdotter Paasikivi, chef polisområde Stockholm syd. Bild: Jimmy Gustafsson/Polisen
 • Torbjörn Nilsson
  Torbjörn Nilsson, chef polisområde Gotland. Bild: Jimmy Gustafsson/Polisen
 • Liselotte Ström
  Liselotte Ström, chef gränspolisenheten. Bild: Sara Brynedal/Polisen
 • Michael Fetz
  Michael Fetz, chef operativa enheten, region Stockholm Bild: Sara Brynedal/Polisen
 • Jan Evensson
  Jan Evensson, chef regionala utredningsenheten. Bild: Jimmy Gustafsson/Polisen
 • Porträttbild
  Paul Nilsson, chef underrättelseenheten polisregion Stockholm. Bild: Sara Brynedal/Polisen
 • Agneta Pantzare
  Agneta Pantzare, chef ekonomiavdelningen i polisregion Stockholm. Bild: Jimmy Gustafsson/Polisen
 • Christer Birgersson
  Christer Birgersson, tf chef HR-avdelningen i polisregion Stockholm. Bild: Maria Moustakakis/Polisen
 • Linda Widmark
  Linda Widmark, chef kommunikationsavdelningen i region Stockholm. Bild: Sara Brynedal/Polisen
 • Annelie Granstedt
  Annelie Granstedt, chef rättsavdelningen region Stockholm. Bild: Sara Brynedal/Polisen
 • Lena Frylemo
  Lena Frylemo, chef utvecklingscentrum i region Stockholm. Bild: Lars Hedelin/Polisen
1/16