Polisregion Stockholms ledningsgrupp

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

 • Mattias Andersson, tf. regionpolischef
  Mattias Andersson, tf. regionpolischef Bild: Polismyndigheten
 • Erik Widstrand
  Erik Widstrand, tf. biträdande regionpolischef. Bild: Polismyndigheten
 • Paul Nilsson, chef polisområde Stockholm nord.
  Paul Nilsson, tf. chef regionpolischefens kansli. Bild: Polismyndigheten
 • Felix Andåker, tf. chef polisområde Stockholm city
  Felix Andåker, tf. chef polisområde Stockholm city Bild: Minna Ridderstolpe
 • Catrine Kimerius Wikström chef polisområde Stockholm syd.
  Catrine Kimerius Wikström, chef polisområde Stockholm syd. Bild: Polismyndigheten
 • Fredrik Persson
  Fredrik Persson, chef polisområde Gotland. Bild: Anci Rosén
 • Jennie von Alten
  Jennie von Alten, chef gränspolisenheten. Bild: Polismyndigheten
 • Marcus Marsten, chef operativa enheten.
  Marcus Marsten, chef operativa enheten. Bild: Polismyndigheten
 • Anna Rise, chef för underrättelseenheten.
  Anna Rise, chef för underrättelseenheten. Bild: Polismyndigheten
 • Fredrik Näslund
  Fredrik Näslund, chef för utredningsenheten. Bild: Minna Ridderstolpe
 • Caroline Melchior, chef ekonomiavdelningen.
  Caroline Melchior, chef ekonomiavdelningen. Bild: Polismyndigheten
 • Theresa Pierrou, chef HR-avdelningen.
  Theresa Pierrou, chef HR-avdelningen. Bild: Polismyndigheten
 • Miriam Abu Eid, chef kommunikationsavdelningen region Stockholm.
  Miriam Abu Eid, chef kommunikationsavdelningen region Stockholm. Bild: Polismyndigheten
 • Annelie Granstedt
  Annelie Granstedt, chef rättsavdelningen. Bild: Polismyndigheten
1/14