Polisregion Västs ledningsgrupp

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

 • Klas Johansson
  Klas Johansson, chef för polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Mats Bergström
  Mats Bergström, tf biträdande chef för polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Morgan Orvenholt
  Morgan Orvenholt, chef för kansliet i polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Erik Nord
  Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg. Bild: Polisen
 • Peter Sörstedt, chef för polisområde Älvsborg, polisregion Väst.
  Peter Sörstedt, chef för polisområde Älvsborg, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Fredrik Malm, tf chef för polisområde Skaraborg, polisregion Väst.
  Fredrik Malm, chef för polisområde Skaraborg, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Lars Eckerdal
  Lars Eckerdal, chef för polisområde Fyrbodal, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Mats Palmgren
  Mats Palmgren, chef för polisområde Halland. Bild: Polisen
 • Emelie Kullmyr, chef operativa enheten
  Emelie Kullmyr, chef för operativ enhet Väst. Bild: Polisen
 • Tobias Bergqvist, chef för den regionala utredningsenheten, polisregion Väst.
  Tobias Bergkvist, chef för den regionala utredningsenheten, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Jens Ahlstrand, chef för underrättelseenheten, polisregion Väst.
  Jens Ahlstrand, chef för underrättelseenheten, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Per Ottosson, chef för utvecklingscentrum Väst
  Per Ottosson, chef för utvecklingscentrum Väst. Bild: Polisen
 • Pernilla Bergman
  Pernilla Bergman, chef för HR-avdelningen i polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Malin Sahlström, chef för kommunikationsavdelningen i polisregion Väst
  Malin Sahlström, chef för kommunikationsavdelningen i polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Hans-Olof Sandén
  Hans-Olof Sandén, chef för rättsavdelningen i polisregion Väst. Bild: Polisen
1/15