Polisregion Västs ledningsgrupp

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

 • Klas Johansson
  Klas Johansson, chef för polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Robert Karlsson
  Robert Karlsson, biträdande chef för polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Lars Eckerdal
  Lars Eckerdal, chef för regionpolischefens kansli. Bild: Polisen
 • Peter Sörstedt, chef för polisområde Älvsborg, polisregion Väst.
  Peter Sörstedt, chef för polisområde Älvsborg, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Emelie Kullmyr, chef operativa enheten
  Emelie Kullmyr, chef för polisområde Storgöteborg, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Fredrik Malm, tf chef för polisområde Skaraborg, polisregion Väst.
  Fredrik Malm, chef för polisområde Skaraborg, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Jörgen Thorén, chef för polisområde Fyrbodal, polisregion Väst.
  Jörgen Thorén, chef för polisområde Fyrbodal, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Anders Börjesson, chef för polisområde Halland
  Anders Börjesson, chef för polisområde Halland, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Mats Bergström
  Mats Bergström, chef för operativ enhet Väst. Bild: Polisen
 • Erik Nord
  Erik Nord, chef för utredningsenheten, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Jens Ahlstrand, chef för underrättelseenheten, polisregion Väst.
  Jens Ahlstrand, chef för underrättelseenheten, polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Per Ottosson, chef för utvecklingscentrum Väst
  Per Ottosson, chef för utvecklingscentrum Väst. Bild: Polisen
 • Johan Nilvé
  Johan Nilvé, chef för HR-avdelningen i polisregion Väst.
 • Jessica Lundberg, tf chef för kommunikationsavdelningen i polisregion Väst
  Jessica Lundberg, tf chef för kommunikationsavdelningen i polisregion Väst. Bild: Polisen
 • Asbjörg Strand, chef för ekonomiavdelningen i polisregion Väst
  Asbjörg Strand, chef för ekonomiavdelningen i polisregion Väst Bild: Polisen
 • Hans-Olof Sandén
  Hans-Olof Sandén, chef för rättsavdelningen i polisregion Väst. Bild: Polisen
1/16