Sök

Bergslagens ledningsgrupp

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

Bild 1/11
Patrick Ungsäter
Patrick Ungsäter, regionpolischef Bergslagen. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/11
Niclas Hallgren
Niclas Hallgren biträdande regionpolischef Bergslagen. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/11
Lars_Wiren (1)
Lars Wirèn polisområdeschef Örebro län. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/11
Anna Hallqvist
Anna Hallqvist, polisområdeschef Värmland. Bild: Polismyndigheten.
Bild 1/11
Mats Lagerblad
Mats Lagerblad, tf chef polisområde Dalarna. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/11
Peter Karlsson
Peter Karlsson, chef operativa enheten. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/11
Marie Forssten
Marie Forssten, chef underrättelsesektionen. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/11
Mats Thor
Mats Thor, chef säkerhetsavdelningen Bild: Polismyndigheten
Bild 1/11
Jessica Ölvestad
Jessica Ölvestad, tf chef rättsenheten Bild: Polismyndigheten
Bild 1/11
Ulrika Julin
Ulrika Julin, chef Kommunikationsenheten Bergslagen. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/11
Linda Gertsson
Linda Gertsson, tf HR-chef. Bild: Polismyndigheten