Polisregion Syds ledningsgrupp

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

 • Regionpolischef Susanne Hagström Rosenqvist
  Susanne Hagström Rosenqvist, tf. regionpolischef i polisregion Syd. Bild: Anna Hermansson, polisen
 • T f regionpolichef Jarl Holmström
  Biträdande regionpolischef Jarl Holmström. Bild: Anna Hermansson, polisen.
 • Åsa Palmqvist
  Tillförordnad biträdande regionpolischef, Åsa Palmqvist. Bild: Anna Hermansson, polisen.
 • Anders Wiberg, chef operativa enheten polisregion Syd.
  Anders Wiberg, chef operativ enhet Syd. Bild: Anna Hermansson
 • Anna Arnell
  Anna Arnell, HR-chef. Bild: Anna Hermansson
 • Ann-Louise Kämpe, polisområdeschef södra Skåne
  Ann-Louise Kämpe, polisområdeschef södra Skåne. Bild: Anna Hermansson
 • Hans Kjaersgaard
  Hans Kjaersgaard, polisområdeschef Blekinge nordöstra Skåne. Bild: Anna Hermansson
 • Håkan Jarborg Eriksson, chef Utvecklingscentrum Syd
  Håkan Jarborg Eriksson, chef Utvecklingscentrum Syd. Bild: Anna Hermansson
 • Lotta Hansson
  Lotta Hansson, kommunikationschef region Syd. Bild: Ulrika Bergström
 • Mats Berggren, chef regionala Gränspolisenheten.
  Mats Berggren, chef regionala Gränspolisenheten. Bild: Anna Hermansson, polisen.
 • Mats Karlsson
  Mats Karlsson, chef underrättelseenhet Syd. Bild: Anna Hermansson
 • Monica Hallberg
  Monika Hallberg, ekonomichef Syd. Bild: Ulrika Bergström
 • Patrik Oldin
  Patrik Oldin, polisområdeschef Kalmar Kronoberg. Bild: Anna Hermansson
 • Petra Stenkula, chef polisområde Malmö
  Petra Stenkula, polisområdeschef Malmö. Bild: Anna Hermansson
 • Stefan Sintéus, chef utredningsenhet Syd
  Stefan Sintéus, chef utredningsenhet Syd. Bild: Merima Lulic
 • Patrik Isacsson
  Patrik Isacsson, tf polisområdeschef nordvästra Skåne. Bild: Polisen
 • Tobias Ekdahl, chef rättsenhet Syd
  Tobias Ekdahl, rättschef polisregion Syd. Bild: Anna Hermansson
1/17

Ladda ner högupplösta bilder

Susanne Hagström Rosenqvist, tf regionpolischef

Jarl Holmström, biträdande regionpolischef

Åsa Palmqvist, tillförordnad biträdande regionpolischef

Anders Wiberg, chef operativ enhet Syd

Anna Arnell, HR-chef polisregion Syd

Ann-Louise Kämpe, chef polisområde södra Skåne

Hans Kjaersgaard, polisområdeschef Blekinge nordöstra Skåne

Håkan Jarborg Eriksson, chef utvecklingscentrum Syd

Lotta Hansson, kommunikationschef polisregion Syd

Mats Berggren, chef regionala Gränspolisenheten

Mats Karlsson, chef underrättelseenhet Syd

Monika Hallberg, ekonomichef polisregion Syd

Patrik Oldin, polisområdeschef Kalmar Kronoberg 

Petra Stenkula, polisområdeschef Malmö

Stefan Sintéus, chef utredningsenhet Syd

Patrik Isacsson, tf polisområdeschef nordvästra Skåne

Tobias Ekdahl, rättschef polisregion Syd

Åsa Palmqvist, chef regionkansli Syd