Polisregion Syds ledningsgrupp

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

 • Carina_Persson_polisense
  Carina Persson, regionpolischef polisregion Syd. Bild: Anna Hermansson
 • Jarl Holmström
  Jarl Holmström, biträdande regionpolischef polisregion Syd. Bild: Anna Hermansson
 • Anna Arnell
  Anna Arnell, HR-chef. Bild: Anna Hermansson
 • Ann-Louise Kämpe, chef operativ enhet Syd
  Ann-Louise Kämpe, chef operativ enhet Syd. Bild: Anna Hermansson
 • Hans Kjaersgaard
  Hans Kjaersgaard, polisområdeschef Blekinge nordöstra Skåne. Bild: Anna Hermansson
 • Håkan Jarborg Eriksson, chef Utvecklingscentrum Syd
  Håkan Jarborg Eriksson, chef Utvecklingscentrum Syd. Bild: Anna Hermansson
 • Klas Werme
  Klas Werme, rättschef region Syd. Bild: Ulrika Bergström
 • Lotta Hansson
  Lotta Hansson, kommunikationschef region Syd. Bild: Ulrika Bergström
 • Mats Karlsson
  Mats Karlsson, chef underrättelseenhet Syd. Bild: Anna Hermansson
 • Michael Mattsson
  Michael Mattsson, polisområdeschef nordvästra Skåne. Bild: Anna Hermansson
 • Monica Hallberg
  Monika Hallberg, ekonomichef Syd. Bild: Ulrika Bergström
 • Patrik Oldin
  Patrik Oldin, polisområdeschef Kalmar Kronoberg. Bild: Anna Hermansson
 • Petra Stenkula, chef utredningsenhet Syd
  Petra Stenkula, chef utredningsenhet Syd. Bild: Anna Hermansson
 • Stefan Sintéus, polisområdeschef Malmö
  Stefan Sintéus, polisområdeschef Malmö Bild: Anna Hermansson
 • Susanne Hagström Rosenqvist
  Susanne Hagström Rosenqvist, polisområdeschef södra Skåne.
 • Åsa Palmqvist
  Åsa Palmqvist, chef regionkansli Syd. Bild: Anna Hermansson
1/16

Ladda ner högupplösta bilder

Carina Persson, regionpolischef

Jarl Holmström, biträdande regionpolischef

Anna Arnell, HR-chef polisregion Syd

Ann-Louise Kämpe, chef operativ enhet Syd

Hans Kjaersgaard, polisområdeschef Blekinge nordöstra Skåne

Håkan Jarborg Eriksson, chef utvecklingscentrum Syd

Klas Werme, rättschef polisregion Syd

Lotta Hansson, kommunikationschef polisregion Syd

Mats Karlsson, chef underrättelseenhet Syd

Michael Mattsson, polisområdeschef nordvästra Skåne

Monika Hallberg, ekonomichef polisregion Syd

Patrik Oldin, polisområdeschef Kalmar Kronoberg 

Petra Stenkula, chef utredningsenhet Syd

Stefan Sintéus, polisområdeschef Malmö

Susanne Hagström Rosenqvist, polisområdeschef södra Skåne

Åsa Palmqvist, chef regionkansli Syd