Polisregion Syds ledningsgrupp

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

 • Regionpolischef Susanne Hagström Rosenqvist
  Susanne Hagström Rosenqvist, regionpolischef i polisregion Syd Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Jarl Holmström
  Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i polisregion Syd Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Anna Arnell
  Anna Arnell, HR-chef polisregion Syd
 • Ann-Louise Kämpe, polisområdeschef södra Skåne
  Ann-Louise Kämpe, polisområdeschef södra Skåne Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Carl Lundgren, tf rättschef polisregion Syd
  Carl Lundgren, tf rättschef polisregion Syd Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Fredrik Hellström
  Fredrik Hellström, ekonomichef polisregion Syd Bild: Henrik Olars, polisen
 • Hans Kjaersgaard, polisområdeschef Blekinge nordöstra Skåne
  Hans Kjaersgaard, polisområdeschef Blekinge nordöstra Skåne Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Håkan Jarborg Eriksson, chef Utvecklingscentrum Syd
  Håkan Jarborg Eriksson, chef Utvecklingscentrum Syd Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Mats Berggren, chef regionala Gränspolisenheten.
  Mats Berggren, chef regionala Gränspolisenheten Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Mats Karlsson
  Mats Karlsson, chef Underrättelseenhet Syd Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Mattias Sigfridsson, polisområdeschef nordvästra Skåne
  Mattias Sigfridsson, polisområdeschef nordvästra Skåne Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Patric Heimbrand
  Patric Heimbrand, chef Operativ enhet Syd Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Patrik Oldin
  Patrik Oldin, polisområdeschef Kalmar Kronoberg Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Petra Stenkula, chef polisområde Malmö
  Petra Stenkula, polisområdeschef Malmö Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Rasmus Korsvall, kommunikationschef polisregion Syd
  Rasmus Korsvall, kommunikationschef polisregion Syd Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Stefan Sintéus
  Stefan Sintéus, chef Utredningsenhet Syd Bild: Anna Hermansson, polisen
 • Åsa Palmqvist
  Åsa Palmqvist, chef regionkansli Syd Bild: Anna Hermansson, polisen
1/17

Ladda ner högupplösta bilder

Susanne Hagström Rosenqvist, regionpolischef

Jarl Holmström, biträdande regionpolischef

Anna Arnell, HR-chef polisregion Syd

Ann-Louise Kämpe, polisområdeschef södra Skåne

Carl Lundgren, tf. rättschef polisregion Syd

Fredrik Hellström, ekonomichef polisregion Syd

Hans Kjaersgaard, polisområdeschef Blekinge nordöstra Skåne

Håkan Jarborg Eriksson, chef Utvecklingscentrum Syd

Mats Berggren, chef regionala Gränspolisenheten

Mats Karlsson, chef Underrättelseenhet Syd

Mattias Sigfridsson, polisområdeschef nordvästra Skåne

Patric Heimbrand, chef Operativ enhet Syd

Patrik Oldin, polisområdeschef Kalmar Kronoberg 

Petra Stenkula, polisområdeschef Malmö

Rasmus Korsvall, kommunikationschef polisregion Syd

Stefan Sintéus, chef Utredningsenhet Syd

Åsa Palmqvist, chef regionkansli Syd