Sök

Ledningsgrupp i polisregion Nord

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

Bild 1/16
Foto Micael Säll Lindahl
Micael Säll Lindahl, regionpolischef i Nord Bild: Polisen
Bild 1/16
Lars Wahlberg
Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef Nord
Bild 1/16
Foto på Lars Lundberg Kelly
Lars Lundberg Kelly, chef regionkansliet i Nord Bild: Polisen
Bild 1/16
Foto David Westlin
David Westlin, chef polisområde Jämtland
Bild 1/16
foto Petra Hinterthaner
Petra Hinterthaner, tillförordnad chef polisområde Norrbotten
Bild 1/16
Foto Anna Jonsson
Anna Jonsson, chef polisområde Västerbotten Bild: Polisen
Bild 1/16
Foto föreställande Josef Wiklund
Josef Wiklund, chef polisområde Västernorrland Bild: Polisen
Bild 1/16
Foto Kenneth Bergquist
Kenneth Bergquist, chef operativ enheten Bild: Polisen
Bild 1/16
Foto Frida Kröger Nygren
Frida Kröger Nygren, chef underrättelseenhet Bild: Polisen
Bild 1/16
Foto Pontus Fälldin
Pontus Fälldin, chef utredningsenheten Bild: Polisen
Bild 1/16
Foto föreställande Marcus Nilsson
Marcus Nilsson, chef HR Nord Bild: Polisen
Bild 1/16
Foto Helen Sundström Hetta
Helen Sundström Hetta, chef ekonomi Nord Bild: Polisen
Bild 1/16
Foto Kristina Lantto
Kristina Lantto, tf chef kommunikation Nord
Bild 1/16
Foto Silvia Sandin Viberg
Silvia Sandin Viberg, chef rätts Nord Bild: Polisen
Bild 1/16
Foto Kenneth Vikström
Kenneth Vikström, tillförordnad chef , säkerhet Nord Bild: Polisen
Bild 1/16
Foto John Forsberg
John Forsberg, tf chef utvecklingscentrum Nord Bild: Polisen