Sök

Ledningsgrupp polisregion Öst

Nedanstående bilder får användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering måste fotografens namn anges.

Bild 1/13
Porträtt Malena Grann
Malena Grann, regionpolischef i polisregion Öst Bild: Polisen
Bild 1/13
Carina Lennquist, biträdande regionpolischef.
Carina Lennquist, biträdande regionpolischef. Bild: Polisen
Bild 1/13
Porträtt på David Beukelman
David Beukelmann, kanslichef polisregion Öst. Bild: Polisen
Bild 1/13
Christian Winkler, chef underrättelsesektionen polisregion Öst
Christian Winkler, chef underrättelsesektionen polisregion Öst. Bild: Polisen
Bild 1/13
Ravi Ray, chef utredningsenheten polisregion Öst.
Ravi Ray, chef utredningsenheten polisregion Öst. Bild: Polisen
Bild 1/13
Ulrika Söderström
Ulrika Söderström, chef operativa enheten polisregion Öst. Bild: Polisen
Bild 1/13
Jan Hofvenstam, chef polisområde Östergötland.
Jan Hofvenstam, chef polisområde Östergötland. Bild: Polisen
Bild 1/13
Mattias Forssten, Chef polisområde Södermanland.
Mattias Forssten, chef polisområde Södermanland. Bild: Polisen
Bild 1/13
Porträtt Håkan Boberg
Håkan Boberg, chef polisområde Jönköping. Bild: Polisen
Bild 1/13
Karin Hendelberg, ekonomichef polisregion Öst
Karin Hendelberg, ekonomichef polisregion Öst. Bild: Polisen
Bild 1/13
Linda Nyebölle, kommunikationschef polisregion Öst
Linda Nyebölle, kommunikationschef polisregion Öst Bild: Polisen
Bild 1/13
Mikael Gustavsson, HR-chef polisregion Öst.
Mikael Gustavsson, HR-chef polisregion Öst. Bild: Polisen
Bild 1/13
Peter Granquist, rättschef polisregion Öst.
Peter Granquist, rättschef polisregion Öst. Bild: Polisen