Sociala insatsgrupper - polisens arbete

Sociala insatsgrupper är en metod där olika verksamheter samverkar för att hjälpa och stötta ungdomar att lämna en kriminell livsstil.

Syftet med sociala insatsgrupper

Arbetet med sociala insatsgrupper syftar till insatser för unga som riskerar att bli kriminella och ungas om behöver stöd och hjälp för att bryte med kriminella nätverk och en kriminell livsstil.

Det är socialtjänsten som ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov. Det arbete och de insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet.

Polisen är alltid en berörd myndighet i arbetet med sociala insatsgrupper. Det handlar om tidiga och tydliga åtgärder för att motverka att ungdomar rekryteras till kriminalitet och hjälpa brottsbenägna att bryta en negativ spiral.

Sociala insatsgrupper - vad är det?