Insatspolisen – polisens arbete

Insatspolisen är en del av polisens ingripandeförmåga och har i uppdrag att ingripa vid särskilt farliga och komplicerade situationer som den ordinarie polisverksamheten inte kan hantera.

 • Nationella insatstyrkan - poliser i full utrustning
 • Nationella insatsstyrkan - polis i närbild
 • Nationella insatsstyrkan - hjälm
 • Nationella insatsstyrkan - planering av insats
 • Nationella insatsstyrkan - polisemblem på ärm
 • Nationella insatsstyrkan - polishelikopter
1/6

Insatspolisens uppgifter

En insatsstyrka kallas till exempel in när det krävs förstärkning vid:

 • Insats mot farliga personer
 • Bevissäkring med hög komplexitet
 • Grov organiserad brottslighet
 • Människorov
 • Gisslansituationer
 • Kidnappningar
 • Grova rån
 • Förhandling i krissituationer
 • Svårtillgängliga miljöer
 • Terrorattentat

Det finns cirka 400 insatspoliser i Sverige på nationell och regional nivå, fördelade på:

 • Nationell förmåga (Nationella insatsstyrkan)
 • Förstärkt regional förmåga (i Stockholm, Väst och Syd)
 • Regional förmåga (Region Nord, Region Mitt, Region Öst och Region Bergslagen).

Insatspoliserna är mer utbildade i taktiska principer och metoder jämfört med ingripandepoliser i yttre tjänst. För att kunna lösa sina uppgifter har insatspolisen mer utrustning och hjälpmedel som inte är resurseffektivt att ha i övriga verksamheten.

Att söka till insatspolisen

Polisens regionala insatsverksamhet rekryterar internt inom polisen. De flesta kommer från ingripandeverksamheten. Nationella Insatsstyrkan rekryterar även från Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullen.

Vill du göra en insats utöver det vanliga? Ta första steget och sök polisutbildningen 

Är du polis och redo att ta nästa steg?

Intresseanmälan till grundutbildning för de respektive insatsstyrkorna sker vanligtvis sen höst och annonseras på Intrapolis under Lediga jobb.

Söka till Nationella insatsstyrkan?

Antagningen pågår mellan 15 oktober -15 november 2021.

Inledande tester genomförs i januari och hela testförfarandet beräknas vara klart under våren 2022. Är du intresserad att söka bör du ha deltagit på någon informationsträff med NI. Skicka mejl till rekrytering.ni@polisen.se för att kunna boka in dig till nästa tillfälle.

Jobba hos  polisen - Nationella insatsstyrkan