Sök

Efterforskning av försvunna personer - polisens arbete

Varje år genomför polisen minst 300 räddningsinsatser för att söka efter personer som försvunnit under sådana omständigheter att det finns farhågor för att deras liv eller hälsa är utsatt för allvarlig fara.

Poliser som står lutade över en karta

Under insatsen då polisen söker efter den försvunna personen bedömer en räddningsledare vilka polisiära resurser som behövs vid sökandet, till exempel hundar, hästar, helikoptrar, motorcyklar och båtar.

Polisen kan vid behov även ta hjälp av polisens insatsresurser eller andra myndigheter och organisationer, exempelvis Försvarsmakten.

Polisen samlar information om den försvunna personen och tar fram en individuell profil. Den hjälper polisen att söka på rätt sätt och på rätt plats.

Polisen använder sig av en effektiv sökmetod

Polisens arbetsmetod Efterforskning av försvunna personer (EFP) bygger på Managing Search Operations (MSO), en arbetsmetod utvecklad i Nordamerika och Storbritannien. Svensk polis har lagt till de fysiska och psykiska faktorer som påverkar hur en försvunnen person upplever och hanterar situationen. Utifrån dessa fakta har polisen skapat effektiva sökmetoder.