Sök

Nationella förstärkningsorganisationen - polisens arbete

Den nationella förstärkningsorganisationen, NFO, är en resurs för hela polisen. NFO använder enhetliga arbetsmetoder vid stora och krävande kommenderingar oavsett var i landet en insats görs.

  • Polisen har i den nationella förstärkningsorganisationen en resurs med särskild kompetens att nationellt leda och arbeta i stora operationer.
  • Den nationella förstärkningsorganisation kan användas över hela landet, till exempel vid insatser som innefattar stora folksamlingar och att risken för allvarliga ordningsstörningar är särskilt hög.

Gruppen tillämpar särskild polistaktik

NFO tillämpar den särskilda polistaktiken (SPT) som används vid arbete med folksamlingar där risken för våldsamheter är särskilt hög. Särskild polistaktik består av flera olika funktioner som uniformerat mobilt insatskoncept, civila gripandeenheter, transportenheter, dialogpoliser, supporterpoliser, rytteri, hundenheter och nationella operativa chefer.

Särskild polistaktik (SPT)

Erfarna nationella chefer är en viktig del i gruppen

Nationella operativa chefer som leder polisens nationella insatser vid särskilda händelser i NFO är en viktig del av den nationella taktiken. Erfarna kommenderingschefer, stabschefer, polisinsatschefer och avdelningschefer från polisregion Stockholm, Väst och Syd har vidareutbildats i planering, strategisk och operativ ledning av nationella insatser.