Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Dialogpolisen - polisens arbete

Dialogpolisen är en länk mellan polisledningen och de som arrangerar opinionsyttringar, oftast demonstrationer. Grunden för arbetet är att skydda den lagstadgade demonstrationsfriheten. Dialogpolisen kan användas över hela landet.

I Sverige har alla rätt till yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Det är rättigheter som finns inskrivna i vår grundlag. Men det kan finnas en risk för ordningsstörning, oroligheter och våld när människor med starka och ibland väldigt olika åsikter demonstrerar eller yttrar sig på annat sätt.

Särskild polistaktik som metod

Dialogpolisen arbetar för att bibehålla ordningen och tryggheten för alla som deltar i demonstrationer samt med att förmedla information mellan polisen och grupper som arrangerar opinionsyttringar. Dessutom får Dialogpolisen ofta verka som medlare.
 
Dialogpolisen arbetar enligt en metod som kallas för särskild polistaktik. Grunden i särskild polistaktik består av fyra konfliktreducerande principer

 • kunskap
 • underlättande
 • kommunikation
 • differentiering.

Tanken är att deltagarna i en folksamling själva ska känna ansvar för sitt och övriga deltagares uppträdande och handlingar, så kallad "Self-policing".

Öppen dialog för ömsesidig respekt

Syftet med dialogpolisens verksamhet är att undvika missförstånd och att få en gemensam bild av hur opinionsyttringar ska gå till så att de kan genomföras utan att det sker några brott eller ordningsstörningar.

Dialogpolisernas arbete bygger på ömsesidig respekt och förtroende mellan dem och de grupper de har kontakt med. Därför använder de enbart öppen dialog, inte spaning eller underrättelser.

Var används dialogpolisen?

Dialogpolisen finns i polisregionerna Stockholm, Väst och Syd och ingår i den särskilda polistaktiken, ett arbetskoncept som polisen använder för att motverka orolighet i samband med folksamlingar. 

Vid större händelser kan poliser som är utbildade inom särskild polistaktik användas även i andra polisregioner i landet, bland annat dialogpoliser. Det är då nationella operativa avdelningen (Noa) som samordnar insatsen.

När används dialogpolisen?

Dialogpolisen arbetar året runt. I de större städerna sker det opinionsyttringar flera gånger i veckan. De stora evenemang som sker årligen och som dialogpolisen arbetar med är 

 • arbetarrörelsens internationella högtidsdag den 1 maj
 • nationaldagen den 6 juni
 • Stockholm Pride i månadsskiftet juli/augusti
 • Karl XII dödsdag den 30 november.

Fakta om dialogpolisen

 • Totalt arbetar cirka 40 personer som dialogpoliser.
 • Den nationella dialogpolisutbildningen finns på Polishögskolan.
 • Beslutet att använda dialog som metod grundar sig på polisens erfarenheter från upploppen under toppmötet i Göteborg 2001.

Samordning och samverkan

Utvecklingsavdelningen vid Polismyndigheten ansvarar för nationell samordning och metodutveckling av dialogpolisen.

Dialogpolisen samarbetar med många aktörer förutom de grupper som arrangerar opinionsyttringar. Några exempel är kommuner, socialtjänsten, fältassistenter, föräldraföreningar, lokaltrafikföretag och lokala handlare som har sina affärer längs en demonstrationsväg.

Relaterat innehåll

Till toppen