Palmeutredningen - polisens arbete

Sent på kvällen den 28 februari 1986 blev statsminister Olof Palme mördad på öppen gata i Stockholm. Mordutredningen som fortfarande pågår är sannolikt världens största. Varje vecka kommer det in nya tips till Palmegruppen.

Utredningen om Palmemordet avslutad

10 juni 2020

Åklagaren har fattat beslut om att avsluta utredningen om mordet på Olof Palme. Motiveringen är att den som misstänks för brottet är avliden.

Utredningen om Palmemordet

Innehållet på den här sidan kommer att uppdateras.

Mordet skedde på Sveavägen

Statsminister Olof Palme, hans fru Lisbeth och deras son med flickvän hade varit på bio och efteråt gick makarna till fots längs Sveavägen. I korsningen Sveavägen – Tunnelgatan kom en man upp bakom paret och avlossade två skott. Det ena dödade Olof Palme och det andra skadade Lisbeth Palme.

Flera vittnen såg sedan gärningsmannen springa in på Tunnelgatan och några personer mötte en springande man på David Bagares gata. Den fantombild som skapades utifrån vittnesuppgifter gav 7 000 – 8 000 tips. Fantombilden är förmodligen inte gärningsmannen.

Utredningen pågår fortfarande

Mordet skakade Sverige och utredningen pågår fortfarande. Den är Sveriges i särklass största och kanske

världens mest omfattande och har genererat flera hundra hyllmeter material som vittnesförhör och utredningsdokument. Utredningen jämförs i storlek med utredningarna om Lockerbieattentatet och mordet på John F Kennedy.

Regeringen har beslutat att mordutredningen ska fortsätta och de poliser som idag arbetar med mordutredningen kallas Palmegruppen. Gruppen består av fem personer. Sedan 2012 är Hans Melander gruppchef. Förundersökningsledare är chefsåklagare Krister Petersson som har arbetat med utredningen sedan februari 2017.

I genomsnitt kommer det in tre-fyra tips i veckan. Det sker alltid en ökning på årsdagen av mordet. Det ökar även när det skrivs någonting om mordet i media.

Frågor kring mordvapnet

Dagen efter mordet på statsministern, den 1 mars, hittades den ena kulan på trottoaren på Sveavägens västra sida, söder om Tunnelgatan. Kulan antogs vara den som skadade Lisbeth Palme.

Den 2 mars hittades den andra kulan på trottoaren på Sveavägens östra sida. Kulan som antogs ha dödat Olof Palme. En teknisk, en så kallad blyisotopisk, undersökning bekräftade att det var kulorna som träffat makarna Palme.

Kulorna kom från en revolver med kaliber .357 Magnum. Det är inte klarlagt exakt vilken typ av revolver mördaren använde. Det finns sju möjliga alternativ:

 • Smith & Wesson
 • Ruger
 • Taurus
 • Kassnar
 • Escordin
 • Llama
 • Ruby

Det vapen som fått mest uppmärksamhet i media och som polisen har undersökt är det så kallade Mockfjärdsvapnet. Det tros ha använts vid ett par rån, bland annat i Mockfjärd och hittades i Djursjön i november 2006.

En kula som anträffades i samband med Mockfjärdsrånet var av samma sort och hade samma blyisotopsammansättning som kulorna som hittades på Sveavägen. Vapnet var i dåligt skick och det har därför inte gått att säga om det var samma vapen som användes vid mordet på Sveavägen.

Polisen följer olika spår

Polisen har följt flera olika spår för att hitta den eller de som mördade Olof Palme. Några kända spår är:

 • PKK-spåret, en kurdisk organisation som i Sverige är klassat som en terrororganisation.
 • 33-åringen, Viktor Gunnarsson en vapenfixerad man som var Palmekritisk och som befann sig på Kungsgatan den aktuella kvällen.
 • Polisspåret, ett antal olika tips om att polisen som grupp eller enskilda polismän skulle ha varit inblandade.
 • Sydafrikaspåret, att det var sydafrikanska säkerhetstjänsten som stod bakom mordet på grund av Olof Palmes kamp mot apartheidregimen.

Tidigt fanns Christer Pettersson med i utredningen. Han blev utpekad av Lisbeth Palme och det anses styrkt att han var utanför biografen Grand vid den aktuella tidpunkten.1989 blev han fälld av en oenig Stockholms tingsrätt och sedan friad av en enig Svea Hovrätt. 1997 inlämnade riksåklagaren en resningsansökan till Högsta domstolen som avvisade målet. Christer Pettersson dog 2004.

Har du tips som kan hjälpa utredningen framåt ska du kontakta  Palmegruppen på nationella operativa avdelningen via 114 14.

Fakta om palmeutredningen

 • Olof Palme sköts på öppen gata 23:21 fredagen den 28 februari 1986
 • En lagändring 2010 gjorde att mordet på Olof Palme och andra allvarliga brott inte har någon preskriptionstid, alltså slutdatum för när en gärningsman kan dömas för brottet. Tidigare preskriberades den typen av allvarliga brott efter 25 år.
 • Ett stort antal personer har erkänt sig skyldiga till mordet, men har kunnat avföras från utredningen.
 • Utredningsmaterialet fyller snart 250 hyllmeter varav 11 hyllmeter består av ljud- och videoupptagningar.
 • Det skulle ta cirka nio år att läsa igenom materialet och då krävs vana av juridiska texter.
 • Många privatspanare och författare vill ta del av materialet och Palmegruppen får lägga mycket tid på sekretessprövningar.
 • Varje vecka inkommer det två-tre tips. När ett ärende är intressant vidtas åtgärder, men de flesta tips håller låg kvalitet.