Sök

Internationellt efterlyst och gripen utomlands - så går det till

En person som är misstänkt för brott kan efterlysas internationellt. Det är Åklagarmyndigheten som beslutar om personen ska efterlysas internationellt eller inte.

Detta gäller för internationell efterlysning

  • En internationell efterlysning kräver att personen är häktad i sin frånvaro (inom Norden räcker det med att personen är anhållen i sin frånvaro).
  • Häktningsbeslutet fattas av domstol.
  • Om personen ska efterlysas internationellt utfärdar åklagaren en så kallad europeisk arresteringsorder (EAW).

Arresteringsordern skickas till Internationella Enheten (IE) som är nationell kontaktpunkt mellan svenska myndigheter och omvärlden.

IE efterlyser personen internationellt genom att registrera uppgifterna i Schengens informationssystem (SIS) och i Interpols efterlysningssystem I-link. Direkt efter att uppgifterna har registrerats kan polisen i andra länder se uppgifterna i systemen.

Lokal polis griper den efterlysta personen

Om det finns information angående var personen befinner sig kan IE kontakta sin motsvarighet till nationell kontaktpunkt i det landet. Det är den lokala polisen i landet där personen befinner sig som gör gripandet.

När den lokala polisen gripit personen meddelar den nationella kontaktpunkten i sin tur IE i Sverige.

Olika rutiner för olika delar av världen

Om personen har gripits i ett EU-land skickar IE den europeiska arresteringsordern till den myndighet (åklagare eller domstol) i det aktuella landet som kan fatta beslut om personen ska överlämnas till Sverige eller inte.

Inom de nordiska länderna skickas en nordisk arresteringsorder: Det nordiska samarbetet innebär ett enklare förfarande men har samma effekt som det europeiska samarbetet.

Har personen gripits i ett land utanför EU och Norden är det Justitiedepartementet som gör en begäran på diplomatisk väg om att personen ska utlämnas till Sverige. I de fallen har IE bara en biträdande roll som samordnare vid transporten tillbaka till Sverige.

Kriminalvården transporterar till häktet

Utlämningsbeslutet alternativt överlämningsbeslutet skickas till IE som beställer transport av personen till Sverige med hjälp av Kriminalvårdens transporttjänst.

Personal från transporttjänsten åker till det aktuella landet för att på plats omhänderta personen som överlämnas av de lokala myndigheterna. Transporttjänsten eskorterar sedan personen under resan och ansvarar även för transporten till häkte vid ankomsten till Sverige.

Att Kriminalvårdens transporttjänst omhändertar och eskorterar personen hela vägen från gripandelandet till häktet i Sverige innebär att personen är frihetsberövad under resan.

Väl i svenskt häkte övertar svensk polis och åklagare ansvaret för den efterlysta personen och den fortsatta utredningen av brotten som vederbörande är misstänkt för.

Kriminalvårdens webbplats

Person som är efterlyst av annat land grips i Sverige

IE samarbetar också med polis från andra länder i deras sökande efter efterlysta personer som finns i Sverige. Även i de fallen är rutinerna likadana som när personer som Sverige efterlyser grips utomlands.

När svensk polis gripit den som är efterlyst kontaktar IE den nationella kontaktpunkten i landet som efterlyst personen för återbördande till det landet.

Specialistgrupp söker internationellt efterlysta

Vid utredningsenheten på NOA finns FAST-gruppen med specialister som enbart arbetar med att lokalisera var efterlysta personer finns och initiera att dessa kan gripas i Sverige och utomlands.

FAST-gruppen

Fakta

  • Det är de svenska myndigheterna som ansvarar för transportkostnaderna av gripna personer utomlands till Sverige.
  • Den gripne personens pass kan vid behov återkallas med stöd av 12§ Passlagen.
  • Inom EU-samarbetet och Norden kallas det för att överlämna en person till landet som efterlyst. Utanför EU och Norden kallas det för att utlämna en person.  
  • Kriminalvårdens transporttjänst ansvarar för genomförande av transporten till Sverige på uppdrag av polisen.