Sök
Stäng Meny

FAST-gruppen – internationellt efterlysta

FAST-gruppen (Fugitive active search team) är specialiserad på att spåra personer som är internationellt efterlysta av svenska eller utländska myndigheter för lagföring eller för att avtjäna fängelsestraff.

FAST-gruppen samarbetar med utredare och åklagare i ärenden där brottsutredning kommit så långt att gärningsmännen har identifierats och att de blivit internationellt efterlysta eftersom de tros ha lämnat landet.

Förkortningen FAST kommer från engelskans Fugitive active search team. FAST är en del av ett europeiskt nätverk (ENFAST) där motsvarande grupper finns i alla EU-länder.

Lokaliserar och griper eftersökta personer

Gruppen bildades för att personer som begår brott i Sverige inte ska kunna hålla sig gömda utomlands. Arbetet består därför av att biträda Åklagarmyndigheten, Kriminalvården eller Socialstyrelsen i att lokalisera och få eftersökta personer gripna oavsett var i världen de befinner sig.

Sverige ska heller inte vara en fristad för utländska brottslingar och därför ingår också att biträda utländska polismyndigheter när de söker efter internationellt efterlysta personer som antas befinna sig i Sverige.

Tipsa FAST

För tips till FAST om var efterlysta personer befinner sig, ring tipstelefonen 010-563 55 40 eller skicka e-post till FAST-gruppen.