Sprängningar och skjutningar - polisens arbete

Polisen arbetar brett inom hela myndigheten för att få stopp på skjutningar, sprängningar och övrig grov kriminalitet som ofta hänger ihop.

Polisen arbetar också med att öka tryggheten och säkerheten för boende i de utsatta områdena tillsammans med kommuner och andra aktörer.

Exempel på polisens arbete

Arbetsmetoderna har effektiviserats. Polisens kameraförmåga har utvecklats avsevärt och drönare används i både underrättelse- och utredningsarbetet. En förstärkning av polisens helikopterförmåga har också gjorts. Ett bombdatacenter har inrättats i syfte att komma till rätta med explosiva varor som vapen i kriminella konflikter. Centret bemannas i samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Statistik för antal skjutningar

Sedan november 2016 för polisen på regeringens uppdrag statistik över antalet bekräftade skjutningar. Statistiken avser antalet skjutningar månad för månad, per polisregion och totalt, hur många som avlidit till följd av skjutvapenvåld respektive hur många som skadats av skjutvapenvåld. 

En bekräftad skjutning är tillfälle då det avfyrats projektiler med krutladdat vapen och att det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig.  

Observera att statistiken över bekräftade skjutningar är preliminär. Statistiken samlas in och sammanställs från regionerna vid ett strikt slutdatum.

I samband med inrapporteringen kan olika felkällor uppstå. Det kan exempelvis vara att en händelse som har klassats som en skjutning i utredningen inte visar sig vara det eller att händelsen inte har hunnit rapporteras in vid månadsslutet. Detta medför att rapporteringen i vissa fall blir släpande och revideras i efterhand kommande månad. Erfarenhetsmässigt är denna eftersläpning större under sommarmånaderna.

2022, Bekräftade skjutningar per region och månad till och med 30 september

2021, Bekräftade skjutningar per region och månad

2020, Bekräftade skjutningar per region och månad

2019, Bekräftade skjutningar per region och månad

2018, Bekräftade skjutningar per region och månad

2017, Bekräftade skjutningar per region och månad

2016, Bekräftade skjutningar per region och månad

2017-2020 (november), Bekräftade skjutningar Sverige