Sprängningar och skjutningar - polisens arbete

De kriminella miljöerna växer. Sverige är i grund och botten ett tryggt land, men utvecklingen av den grova brottsligheten är allvarlig. Sätter inte samhället in åtgärder nu kommer vi se ett fortsatt grovt våld som riskerar att eskalera.

Polisen arbetar brett inom hela myndigheten för att få stopp på skjutningar, sprängningar och övrig grov kriminalitet som ofta hänger ihop. Polisen arbetar också med att öka tryggheten och säkerheten för boende i de utsatta områdena tillsammans med kommuner och andra aktörer.

Exempel på polisens arbete

Arbetsmetoderna har effektiviserats. Polisens kameraförmåga har utvecklats avsevärt och drönare används i både underrättelse- och utredningsarbetet.  En förstärkning av polisens helikopterförmåga har också gjorts under det senaste året.
Ett nytt bombdatacenter har inrättats i syfte att komma till rätta med explosiva varor som vapen i kriminella konflikter. Centret bemannas i samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Myndighetssamverkan

Sedan 2009 pågår den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet där 12 myndigheter samverkar. Arbetet är bland annat riktat mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet. Ärendena handlar bland annat om brott mot välfärdssystemen, bekämpning av narkotikabrottslighet, bekämpning av vapenbrott men också motverkan av terrorism och penningtvätt. Flertalet av satsningens insatser har även tydliga kopplingar till kriminella nätverk och organiserad brottslighet i de utsatta områdena.

Avgörande för polisens arbete är även internationellt polissamarbete med andra länder, bland annat inom ramen för det europeiska polissamarbetet Europol.

Trots omfattande och offensivt polisarbete har utvecklingen nationellt fortsatt i en negativ riktning och skjutningar och sprängningar ligger på en hög nivå. Polisen arbetar trygghetsskapande, brottsförebyggande och med att utreda brotten. Andra aktörer i samhället, som till exempel skola, kommuner, socialtjänst och civilsamhället har en viktig uppgift i att förebygga att fler dras in i kriminalitet.