Sprängningar och skjutningar - polisens arbete

Sverige är i grund och botten ett tryggt land, men utvecklingen av den grova brottsligheten är oroande och kräver kraftfull respons från hela samhället.

Polisen arbetar brett inom hela myndigheten för att få stopp på skjutningar, sprängningar och övrig grov kriminalitet som ofta hänger ihop. Polisen arbetar också med att öka tryggheten och säkerheten för boende i de utsatta områdena tillsammans med kommuner och andra aktörer.

Sedan 2009 pågår den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet där 12 myndigheter samverkar. Arbetet är bland annat riktat mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet. Ärendena handlar bland annat om brott mot välfärdssystemen, bekämpning av narkotikabrottslighet, bekämpning av vapenbrott men också motverkan av terrorism och penningtvätt. Flertalet av satsningens insatser har även tydliga kopplingar till kriminella nätverk och organiserad brottslighet i de utsatta områdena.

Avgörande för polisens arbete är även internationellt polissamarbete med andra länder, bland annat inom ramen för det europeiska polissamarbetet Europol.

Trots omfattande och offensivt polisarbete fortsätter det grova våldet. Polisen arbetar trygghetsskapande, brottsförebyggande och med att utreda brotten. Andra aktörer i samhället, som till exempel skola, kommuner, socialtjänst och civilsamhället har en viktig uppgift i att förebygga att fler dras in i kriminalitet.

Här hittar du samlad information om polisens arbete

Nyheter publicerade på polisen.se

Offensivt polisarbete mot det grova våldet, pressmeddelande november 2019

Arbetet mot skjutvapenvåld på kort och lång sikt i region Stockholm, nyhet september 2019

Särskild händelse i Göteborg inför höstens alla rättegångar, pressmeddelande september 2019

Flera fall av skjutningar i Västerås, nyhet augusti 2919

Explosion i Bergsjön kan ha koppling till narkotikabeslag, nyhet augusti 2019

Medborgarlöfte om gängrelaterat våld ger resultat, nyhet augusti 2019

Kraftigare sprängningar kräver åtgärder, nyhet augusti 2019

Positiva trender i många utsatta områden, nyhet juni 2019

Över 1 000 personer åtalade i gemensam satsning, nyhet april 2019

Fängelsedomar och betydande beslag efter polisinsats, nyhet mars 2019

Artiklar från tidningen Svensk Polis

"Därför äter gängmorden resurser". Grova brottschef om det svåra med att utreda skjutningar. (Svensk Polis nr 4 2018)

"Vi behöver fånga upp dem på lågstadiet". Polisen Zeke i Botkyrka träffar elever i skolan. (Svensk Polis nr 1 2019)

"Gänglivet var misär". Simon lämnade det kriminella livet med polisens avhopparverksamhet. (Svensk Polis nr 1 2018)

Film från polisens seminarium i Almedalen 2019

Så jobbar polisen mot grov kriminalitet i småstäder, film från polisens seminarium i Almedalen 2019

Artiklar från tidningen Kriminalteknik, mars 2019

Explosioner ökar, artikel i tidningen Kriminalteknik mars 2019

Kriminella får makt genom skjutvapen, artikel i tidningen Kriminalteknik mars 2019

Innehållssidor på polisen.se

Polisens arbete mot organiserad brottslighet

Polisens arbete mot dödligt våld

Satsning i Malmö: Sluta skjut

Satsning mot grov brottslighet i Stockholm

Så jobbar polisens bombtekniker

Uppklaringen av dödligt våld är hög

Statistik antal skjutningar

Sedan november 2016 för polisen på regeringens uppdrag statistik över antalet bekräftade skjutningar.

En bekräftad skjutning är tillfälle då det avfyrats projektiler med krutladdat vapen och att det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig.

2020, Bekräftade skjutningar per region och månad - t.o.m juni

2019, Bekräftade skjutningar per region och månad 

2018, Bekräftade skjutningar per region och månad

2017, Bekräftade skjutningar per region och månad

2016, Bekräftade skjutningar per region och månad