Sök
Stäng Meny

Sluta skjut

Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld i Malmö.

Sluta skjut

Samarbete

Satsningen är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare som innebär att det blir svårare att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv.

I Malmö kan man se att skjutningar och sprängningarhar minskat sedan Sluta skjut infördes 2016. Det konstaterar en utvärdering som Malmö universitet har gjort på uppdrag av Brå.

Färre sjutningar i Malmö sedan Sluta skjut lanserades

Beprövad metod

Sluta skjut bygger på en beprövad amerikansk metod, Gruppvåldsintervention (GVI), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA.

Sluta skjut genomförs också i samverkan med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och med stöd av EU:s Fonden för inre säkerhet (ISF).

Polisen i Almedalen 2019: "Sluta skjut" - en satsning för att minska dödligt våld

Vill du veta mer?

ISF logga bred_webb