Sök

Polisens digitala seminarium

Årets tema är det brottsförebyggande arbetet, som ska stärkas genom kommunernas utökade ansvar och polisens nya strategi.

Polisen, brotten och tryggheten 2022.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar brottsbekämpande, är journalist eller är intresserad av polisens arbete. Under två timmar fördjupar vi oss i hur polisen tillsammans med andra aktörer kan reducera det dödliga våldet i hemmet och i de kriminella gängen. Vi tar även upp sambandet mellan organiserad brottslighet och bedrägerier och hur polisen arbetar för att förebygga denna systemhotande brottslighet. Panelsamtal varvas med presentationer och frågor från journalister på plats.

Här kan du se inspelningarna ifrån seminariet uppdelat i de aktuella ämnen som lyfts. 

Före detta rikspolischefen om lägesbilden

Anders Thornberg kommenterar nuläget och polisens inriktning - ett tydligt brottsförebyggande fokus som tillsammans med polisens operativa förmåga bidrar till framgångsrik brottsbekämpning.

Så ska det brottsförebyggande arbetet stärkas

Kommunerna föreslås få ett utökat brottsförebyggande ansvar. Vad innebär det i praktiken och hur kan stärkt samverkan mellan kommun och polis bidra till att öka tryggheten?
Carina Leffler, stadsdirektör, Landskrona
Jessica Mårtensson, kommunpolis, Landskrona
Krister Sandqvist, polismästare, utvecklingscentrum Nord, nationella operativa avdelningen

När ska han sluta slå?

Sedan 1990 mördas varje år i genomsnitt femton kvinnor av närstående. Polisen har tillsatt extra resurser, men vad ger resultat? I ett panelsamtal diskuterar vi nya förebyggande metoder med fokus på förövaren.
Olga Persson, ordförande, riksförbundet Unizon
Ulf Calvert, leg. psykolog och operativt ansvarig, telefonlinjen Välj att sluta
Anders Thornberg, före detta rikspolischef

Bedrägerier – systemhotande brottslighet som berör alla

Bedrägeribrott utgör en motor i de kriminella miljöerna och är i förlängningen systemhotande. Polisens nationella bedrägericentrum beskriver den kriminella kedjan och vad samhället likväl som individen kan göra för att försvåra denna typ av brottslighet.
Hans Brun, terrorforskare och analytiker, nationellt bedrägericentrum
Lotta Mauritzson, brottsförebyggare, nationellt bedrägericentrum

Hur ska vi lyckas reducera det dödliga gängvåldet?

Långtgående insatser krävs från hela samhället för att vända våldstrenden och minska skjutningarna. I detta pass berättar vi om polisens lägesbild och delar av vår strategi framåt. 
Magnus Sjöberg, chef, nationella taktiska rådet, nationella operativa avdelningen

Avslutning

Tidigare rikspolischef Anders Thornberg avrundar seminariet. Brottsförebyggande arbete är ett proaktivt arbetssätt. Det bygger på att man har rätt resurser, att man har bra metoder och att man vilar på bra evidens. Vi måste använda alla goda krafter i samhället inom alla olika brottsdelar för att lyckas, säger Anders Thornberg.

Nedjma Chaouche är seminariets moderator.