Sök

Bombtekniker – polisens arbete

Polisens bombtekniker tar hand om och oskadliggör föremål som misstänks vara farliga, till exempel bomber och giftiga kemikalier. De arbetar över hela landet och kan rycka ut dygnet runt året runt.

Bombtekniker.

När någon hittar ett föremål som kan vara farligt för omgivningen kontaktas polisens bombtekniker för att ta hand om och oskadliggöra det så att ingen blir skadad.

Detta gör bombteknikerna

 • Lokalisera det farliga föremålet.
 • Bedömer om det verkligen är ett farligt föremål och, i så fall, på vilket sätt det är farligt.
 • Säkrar föremålet så att det kan transporteras bort utan att explodera eller göra skada på annat sätt.
 • Transportera bort föremålet.
 • Oskadliggör föremålet på ett sådant sätt att ingen kommer till skada.
 • Biträder kriminaltekniker vid undersökning av föremålet och vid sök efter sekundärladdningar. Biträder vid ”post-blast”-undersökningar som innebär att efter en explosion leta efter eventuellt andra farliga/explosiva ämnen.
 • Biträder insatsstyrkorna och andra enheter vid operativa insatser där farliga ämnen misstänkts kan finnas.
 • Bistår med ledningsstöd till kommenderingschef och polisinsatschef vid händelser där explosiver/farliga ämnen konstaterats eller befaras.

Bombrobotar och bombhundar används

Bombteknikerna använder sig av många hjälpmedel, till exempel skyddsdräkter och fordon att frakta bort farliga föremål i. Det finns robotar som kan hämta, fotografera och skjuta sönder föremål så att ingen människa behöver gå i närheten. Polisen använder också bombhundar som genom sitt luktsinne kan hitta och markera var det finns explosiva ämnen.

Nationella bombskyddet arbetar över hela Sverige

Polisens bombskyddsverksamhet är en nationell resurs. Det innebär att bombskyddet kan arbeta över hela Sverige när den lokala polisen behöver hjälp av bombtekniker. Nationella bombskyddet är organiserat inom Nationella operativa avdelningen (noa) som ansvarar för verksamheten med samordning, rekrytering, utbildning, utrustning och administration.

När polisen tar hand om bomber

Polisen tar hand om bomber som tillverkats i kriminella syften och andra farliga föremål. Försvarsmakten tar hand om o-exploderad ammunition på militärt område och minor och torpeder till sjöss. Om det finns en misstanke om brott har polisen ansvaret även på militärt område. Försvaret och polisen bistår varandra med experthjälp.

Vad räknas som farliga föremål?

Farliga föremål kan till exempel vara

 • explosiva ämnen som ammunition, bomber och sprängämnen
 • kemiska och biologiska ämnen som kan orsaka skada eller sjukdom
 • radiologiska och nukleära ämnen
 • utrustning.