Sök

Bränder - polisens arbete

Polisen har flertalet uppgifter vid bränder. Den viktigaste är att rädda liv och begränsa skador. En annan uppgift är att utreda om det är ett brott som ligger bakom olyckan.

När det har larmats om en brand åker räddningstjänst, polis och eventuellt ambulans till platsen. Det är räddningstjänsten som leder arbetet med att bekämpa branden och bestämmer över vad som ska göras.

Polisen ska ge den hjälp som behövs enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Allmänheten ska respektera polisens anvisningar

  • Respektera alltid avspärrningarna. De finns där för att undvika att någon ska utsättas för fara och för att säkra eventuella spår från exempelvis en gärningsperson.
  • Följ polisens instruktioner om du färdas i ett fordon förbi platsen.

Några av polisens uppgifter vid bränder

  • Spärra av området kring brandplatsen vid misstanke om brott.
  • Att dirigera om eventuell trafik för att ingen som arbetar eller befinner sig på platsen ska skadas och för att inte olyckor ska uppstå.
  • Undersöka om något brott ligger bakom branden.
  • Dokumentera det som har hänt.

När räddningstjänsten är klar, börjar polisens brottsutredning

När räddningstjänsten är klar på brandplatsen och det är säkert att vistas där startar polisen en brottsutredning. Polisen försöker ta reda på vad som hänt och vad som har orsakat branden. Den tekniska undersökningen genomförs av kriminaltekniker och vid behov i samverkan med räddningstjänstens brandutredare.

Hjälp att evakuera boende

Vid omfattande bränder hjälper polisen till med evakuering av boende. Oftast skickar försäkringsbolagen ut representanter som ger stöd och hjälp om var deras försäkringstagare tillfälligt kan bo. En drabbad person utan försäkringar eller privata skyddsnät kan alltid få hjälp av polisen i kontakten med samhällets övriga resurser.

Vid dödsfall, informera anhöriga

När människor omkommer i samband med till exempel bränder eller trafikolycka är det polisens uppgift att identifiera omkomna och att framföra den svåra informationen till anhöriga.