Skydd för hotade - polisens arbete

Polisen har ansvar för att skydda människor som blir hotade. Polisens arbete är anpassat för att kunna hjälpa människor med olika behov av skydd.

Den lokala polisens arbete med skydd för hotade

Det finns en brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet i alla polisområden.  Den består av brottsoffersamordnare och personsäkerhetshandläggare. Den lokala polisen kan erbjuda åtgärder för de flesta som behöver stöd och skydd som är utsatta för brott.

Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd som ska användas i det enskilda fallet.

Några exempel på vad polisen kan erbjuda är

  • rådgivning
  • bevakning
  • olika tekniska hjälpmedel.

Polisen samarbetar med andra myndigheter och organisationer, som Skatteverket och socialtjänsten, till exempel när det gäller skyddat boende.

Det finns nationella riktlinjer för polisens brottsoffer- och personsäkerhetsarbete.

Skyddspaket för hotade

I det skyddspaket för hotade som polisen tagit fram ingår både tekniska och stödjande åtgärder. Skyddspaketet innehåller ny modern teknik som är smidig och lätt att använda.

  • Det tekniska skyddet består av larmtelefon med gps-funktion, inspelningsenhet och akustiskt larm.
  • Det ingår också stödjande åtgärder i paketet. En hotad kan till exempel få en kontaktperson hos polisen och möjlighet till informations- och säkerhetssamtal.

Det särskilda personsäkerhetsarbetet

I undantagsfall, när andra åtgärder inte fungerar, kan den som hotas få ingå i polisens särskilda personsäkerhetsprogram.

Syftet med särskilt personsäkerhetsarbete är att det ska säkra rättsprocessen och vara ett led i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Särskilda förutsättningar ska vara uppfyllda enligt förordningen för att få ingå i det särskilda personsäkerhetsarbetet. I första hand bedrivs särskilt personsäkerhetsarbete för bevispersoner, informatörer, anställda inom rättsväsendet samt närstående till dessa.

Det särskilda personsäkerhetsarbetet omfattar endast en liten del av de personer som hotas.