Sök

Skydd för hotade - polisens arbete

Polisen har ansvar för att skydda människor som blir hotade. Polisens arbete är anpassat för att kunna hjälpa människor med olika behov av skydd.

Det är Polisen som bedömer hur stort behovet av stöd och skydd är och vilka åtgärder som ska användas i det enskilda fallet.

Det särskilda personsäkerhetsarbetet

När andra skyddsåtgärder inte bedöms tillräckliga kan det behövas ett särskilt personsäkerhetsarbete. Då används de mest ingripande skyddsåtgärderna.

Syftet med det särskilt personsäkerhetsarbetet är att säkra rättsprocessen och att vara ett led i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten.

I förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. anges vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att särskilt personsäkerhetsarbete ska få bedrivas.

I första hand bedrivs särskilt personsäkerhetsarbete för bevispersoner, informatörer, anställda inom rättsväsendet eller närstående till dessa.