Sök

Skydd för hotade personer

Om du blir utsatt för våld, hot eller påtryckningar kan du få hjälp med skydd. Polisen kan erbjuda skydd till dig som har behov av det.

Om du känner dig hotad

Känner du dig hotad och upplever att du behöver skydd ska du vända dig till polisen.

  • Ring 114 14
  • besök en polisstation.

Ring 112 om hotet är akut, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Tänk på det här

Om hoten mot dig är internetrelaterade, till exempel mottagna via mejl eller via mobiltelefon, är det bra om du sparar bevis. Till exempel genom att:

  • ta och spara skärmdumpar
  • kopiera och spara webbadresslänkar
  • spara e-post
  • spara sms.

Polisen bedömer behov av skydd

Polisen bedömer om det finns ett behov av skydd och vilket sorts skydd som ska användas i det enskilda fallet. Bedömningen utgår från hur allvarligt brottet är och hur stor risken är att det kommer att genomförs.

Polisen kan även ge dig råd om eventuella skyddsåtgärder du själv kan vidta för att bättre skydda dig själv.

Olika sorters skydd

Det finns olika sorters skydd, det som skyddar dig fysiskt och det som skyddar dina personuppgifter. Det är åklagare, Skatteverket eller Polisen som beslutar om de olika skyddsalternativen.

Kontaktförbud

Särskilt personsäkerhetsarbete

Skydd av personuppgifter

Hot drabbar rättssäkerheten

Hot och våld kan drabba dig som är utsatt men det kan också få konsekvenser för rättssäkerheten eftersom det kan leda till att man inte vågar anmäla brott eller delta i rättegångar för att vittna mot exempelvis misstänkta brottslingar. Att vi alla vågar anmäla och vittna om brott är en av grunderna för ett fungerande rättssamhälle.