Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Skydd för hotade personer

Om du blir hotad eller utsatt för påtryckningar eller våld kan du få hjälp att skydda dig. Polisen kan erbjuda skydd till dig som har behov av det.

Det finns flera olika typer av skydd för hotade personer. Polisen avgör om det finns ett behov av skydd och vilken sorts skydd som ska användas i det enskilda fallet. Bedömningen utgår från hur allvarligt hotet är och hur stor risken är att det genomförs.

Några grupper som kan ha rätt till skydd när de hotas är

  • vittnen
  • offer för hedersrelaterad brottslighet
  • personer som utsatts för våld av sin partner
  • anställda inom rättsväsendet och andra myndigheter
  • journalister
  • politiker

Spar bevis och vänd dig till polisen

Om du har frågor eller upplever att du behöver skydd ska du vända dig till polisen.

Är hoten mot dig internetrelaterade, mottagna via mejl eller via mobiltelefon spara bevis:

  • Ta och spara skärmdumpar.
  • Kopiera och spara webbadresslänkar.
  • Spara e-post.
  • Spara sms.

Anmäl till polisen genom att ringa 114 14 eller besök en polisstation. Polisen kan även ge dig tips om hur du kan skydda dig själv och information om vilka skyddsåtgärder som finns att få, till exempel tekniskt kortvarig bevakning och skydd, såsom säkerhetslås och olika typer av larm.

Hot drabbar rättssäkerheten

Hot och våld kan drabba dig som är utsatt, men också få konsekvenser för rättssäkerheten eftersom det kan leda till att man inte vågar anmäla brott eller delta i rättegångar för att vittna mot exempelvis misstänkta brottslingar. Att vi alla vågar anmäla och vittna om brott är en av grunderna för ett fungerande rättssamhälle.

Så säger lagen  om skydd för hotade

Polislagen (1984:387) på riksdagens webbplats 

Till toppen