Sök
Stäng Meny

Skydd för hotade personer

Om du blir utsatt för våld, hot eller påtryckningar kan du få hjälp med skydd. Polisen kan erbjuda skydd till dig som har behov av det.

Polisen bedömer om det finns ett behov av skydd och vilket sorts skydd som ska användas i det enskilda fallet. Bedömningen utgår från hur allvarligt brottet är och hur stor risken är att det kommer att genomförs.

Vad gör jag om jag känner mig hotad?

Om du har frågor eller upplever att du behöver skydd ska du vända dig till polisen. Anmäl till polisen genom att ringa 114 14 eller besök en polisstation. Är hotet akut ring 112. Polisen kan även ge dig råd om eventuella skyddsåtgärder du själv kan vidta för att bättre skydda dig själv.

Om hoten mot dig är internetrelaterade, till exempel mottagna via mejl eller via mobiltelefon, är det bra om du sparar bevis. Till exempel genom att:

  • Ta och spara skärmdumpar
  • Kopiera och spara webbadresslänkar
  • Spara e-post
  • Spara sms

Olika sorters skydd

Det finns olika sorters skydd, det som skyddar dig fysiskt och det som skyddar dina personuppgifter. Det är åklagare, Skatteverket eller Polisen som beslutar om de olika skyddsalternativen.

Exempel:

  • Kontaktförbud

Om någon utsätter dig för våld, hot eller trakasserier kan du ansöka om kontaktförbud hos polisen. Åklagaren kan då besluta att den person som utsätter dig förbjuds besöka, ringa eller på annat sätt kontakta dig.

  • Särskilt personsäkerhetsarbete

När andra skyddsåtgärder inte bedöms tillräckliga kan det behövas ett särskilt personsäkerhetsarbete. Då används de mest ingripande skyddsåtgärderna.

  • Personskydd

Det finns en viss möjlighet för hotade personer att få personskydd. Det är dock mycket ovanligt. 

Exempel på skydd av personuppgifter är:

  • Sekretessmarkering

Sekretessmarkering innebär att du får dina uppgifter i folkbokföringen skyddade. Det är inget absolut skydd men det krävs en noggrann skadeprövning innan en uppgift lämnas ut.

  • Skyddad folkbokföring

Om du är utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier kan du ansöka om att få vara folkbokförd på annan folkbokföringsort än där du bor. Skyddad folkbokföring ersätter det som tidigare benämndes kvarskrivning.

  • Fingerade personuppgifter

Fingerade personuppgifter innebär att du får använda andra personuppgifter än dina verkliga. Det är den mest ingripande åtgärden vid skydd av personuppgifter.

Du ansöker om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering hos Skatteverket. Fingerade personuppgifter ansöker du om hos Polisen.

Hot drabbar rättssäkerheten

Hot och våld kan drabba dig som är utsatt men det kan också få konsekvenser för rättssäkerheten eftersom det kan leda till att man inte vågar anmäla brott eller delta i rättegångar för att vittna mot exempelvis misstänkta brottslingar. Att vi alla vågar anmäla och vittna om brott är en av grunderna för ett fungerande rättssamhälle.