Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kontaktförbud

Kontaktförbud innebär att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka och kontakta dig. Det finns fyra olika typer av kontaktförbud.

Syftet med kontaktförbudet är att undvika situationer som kan bli farliga.

 • Att överträda ett kontaktförbud är brottsligt och kan leda till böter eller fängelse upp till ett år.
 • Kontaktförbudet är tidsbegränsat.

Ansök om kontaktförbud

Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till din lokala polis eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor.

En åklagare eller en domstol beslutar om kontaktförbud. Frågan om kontaktförbud kan tas upp även om du inte uttryckligen begärt det.

Olika slags kontaktförbud

Det finns fyra typer av kontaktförbud.

 1. Kontaktförbud
  Den person förbudet gäller får inte besöka, kontakta eller följa efter den skyddade personen.
 2. Utvidgat kontaktförbud
  Den person förbudet gäller får inte besöka eller vara i närheten av den skyddade personens bostad, arbetsplats eller andra ställen där hon eller han brukar vara.
 3. Särskilt utvidgat kontaktförbud
  Den person förbudet gäller får inte vistas i ett större område runt den skyddade personens bostad, arbetsplats eller andra ställen där hon eller han brukar vara.

  Denna typ av kontaktförbud förutsätter att den som ansöker sedan tidigare har ett utvidgat kontaktförbud som överträtts genom fysisk överträdelse.

  Normalt ska ett särskilt utvidgat kontaktförbud förenas med elektronisk övervakning, vilket innebär att förbudspersonen får bära en elektronisk fotboja som larmar om han eller hon överträder förbudsområdet eller inte sköter sin utrustning.
 4. Kontaktförbud i gemensam bostad
  Den person förbudet gäller får inte vara i en bostad som är gemensam med den skyddade personen.

  Du kan ansöka om kontaktförbud i gemensam bostad om det finns en risk att den du bor tillsammans med kommer att begå brott mot dig, till exempel hot eller misshandel. Det innebär att han eller hon inte får vara i er gemensamma bostad.
Till toppen