Sök

Kontaktförbud

Om det finns risk för att en person kommer utsätta dig för brott, förfölja dig eller på annat sätt allvarligt trakassera dig så kan kontaktförbud meddelas vilket innebär att personen förbjuds besöka ringa eller på andra sätt kontakta dig.

Ansök om kontaktförbud

Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till polisen, på telefonnummer 114 14, eller till Åklagarmyndigheten. De kan även svara på frågor.

Det är en åklagare eller en domstol som beslutar om kontaktförbud. Frågan om kontaktförbud kan tas upp även om du inte uttryckligen begärt det.

Du kan läsa mer om kontaktförbud på Åklagarmyndighetens webbplats.

Olika slags kontaktförbud

Det finns olika typer av kontaktförbud.

Ordinärt kontaktförbud

Den person förbudet gäller får inte besöka, ringa eller på annat sätt kontakta den skyddade personen.

Utvidgat kontaktförbud

Den person förbudet gäller får inte besöka eller vara i närheten av den skyddade personens bostad, arbetsplats eller andra ställen där hon eller han brukar vara.

Ett utvidgat kontaktförbud får förenas med beslut om elektronisk övervakning. Elektronisk övervakning innebär att förbudspersonen får bära en fotboja som larmar om han eller hon överträder förbudsområdet eller inte sköter sin utrustning.

Särskilt utvidgat kontaktförbud

Den person förbudet gäller får inte vistas i ett större område runt den skyddade personens bostad, arbetsplats eller andra ställen där hon eller han brukar vara. 

Denna typ av kontaktförbud förutsätter att den som ansöker sedan tidigare har ett utvidgat kontaktförbud som överträtts.

Särskilt utvidgat kontaktförbud ska förenas med villkor om elektronisk övervakning om det inte finns särskilda skäl som talar emot ett sådant beslut.

Kontaktförbud i gemensam bostad

Den person förbudet gäller får inte vara i en bostad som är gemensam med den skyddade personen.

Du kan ansöka om kontaktförbud i gemensam bostad om det finns en risk att den du bor tillsammans med kommer att begå brott mot dig, till exempel hot eller misshandel. Det innebär att han eller hon inte får vara i er gemensamma bostad.