Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Skyddade personuppgifter

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter som man kan ansöka om: sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Information om sekretessmarkering

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkering innebär att Skatteverket för in en markering vid dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Den anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll. Sekretessmarkeringen förs över till andra myndigheters register.

Ansök om sekretessmarkering

Du ansöker om sekretessmarkering hos Skatteverket. Har du frågor ska du kontakta ditt lokala skattekontor. För att få en sekretessmarkering bör du ha ett intyg från till exempel polisen eller Socialtjänsten.

Om sekretessmarkering på Skatteverkets webbplats

Information om kvarskrivning

Kvarskrivning innebär att din gamla adress tas bort och du registreras som "på kommunen skriven" i din gamla folkbokföringsort. Skattekontorets adress anges som en särskild postadress. En markering om att du har skyddade personuppgifter meddelas till andra myndigheter tillsammans med adressen till skattekontoret.

Kvarskrivning är en större åtgärd än sekretessmarkering eftersom det innebär att du måste flytta till en ny, hemlig adress. Din post går till ett regionalt skattekontor där särskilda handläggare har din nya adress. Du kan få kvarskrivning i högst tre år i taget.

Ansök om kvarskrivning

Du ansöker om kvarskrivning hos Skatteverket. Har du frågor ska du kontakta ditt lokala skattekontor. För att få kvarskrivning bör du ha ett intyg från till exempel polisen eller Socialtjänsten.

Om kvarskrivning på Skatteverkets webbplats

Information om fingerade personuppgifter

Om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet kan du få fingerade personuppgifter. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer.

Om du får fingerade personuppgifter tas din gamla identitet bort ur folkbokföringsregistret, även ditt personnummer. Det innebär även att du måste flytta till en ny, hemlig ort.

Det är komplicerat att leva med fingerad identitet. Det innebär bland annat att du måste börja ett helt nytt liv, vilket kan påverka din livskvalitet. Skyddet används enbart i undantagsfall, som en sista utväg efter att andra mindre omfattande åtgärder prövats.

För frågor om fingerade personuppgifter, kontakta polisen.

Polisens telefonnummer

Till toppen