Sök

Skyddade personuppgifter

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter som man kan ansöka om: sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter.

Ansök om skyddade personuppgifter

Du ansöker om sekretessmarkering och skyddad folkbokföring hos Skatteverket.

Sekretessmarkering, Skatteverket

Skyddad folkbokföring, Skatteverket

Har du frågor kontaktar du ditt lokala skattekontor. Skatteverket kan vid ansökan om en sekretessmarkering begära in uppgifter från till exempel polisen eller Socialtjänsten.

Sekretessmarkering

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkering innebär att Skatteverket för in en markering vid dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Den anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll.

Sekretessmarkeringen förs över till andra myndigheters register.

Skyddad folkbokföring

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering.

Skyddad folkbokföring hette tidigare kvarskrivning. När du har en markering för skyddad folkbokföring får du vara folkbokförd i en annan kommun än den du bor i.

Uppgifterna om att du har skyddad folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice du har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa instanser kan se att du har skyddad folkbokföring.

Fingerade personuppgifter

Om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet som riktar sig mot ditt liv, din hälsa, frihet eller frid kan du få fingerade personuppgifter. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer.

Om du får fingerade personuppgifter tas din gamla identitet bort ur folkbokföringsregistret, även ditt personnummer

Det är komplicerat att leva med fingerad identitet. Det innebär bland annat att du måste börja ett helt nytt liv, vilket kan påverka din livskvalitet. Skyddet används enbart i undantagsfall, som en sista utväg när alla andra åtgärder är otillräckliga.

För frågor om fingerade personuppgifter, kontakta polisen.

Polisens telefonnummer