Sök

Telefonnummer

Ring alltid 112 vid pågående brott. Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott som inte kan anmälas via e-tjänst.

Väntetiderna till 114 14 är långa

Använd i första hand våra e-tjänster - de är öppna varje dag, dygnet runt. Du kan:

114 14 - polisens telefonnummer

Ring 114 14 för ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året. De som svarar pratar svenska och engelska.

  • Slå endast 114 14, utan riktnummer.
  • Från utlandet ringer du +46 77 114 14 00.
  • 114 14 är inte ett gratisnummer. Samtalstaxan beror på vilket telefonabonnemang du har.
  • När du ringer 114 14 kommer du till ett röststyrt talsvar. Säg vad ditt ärende är så kopplas du vidare.
  • Polisen kan be dig identifiera dig med BankID. Det sker bara när du själv har ringt in till 114 14, aldrig när polisen ringt upp dig. 

112 - larmnummer om du behöver akut hjälp

När du ringer 112 är det SOS Alarm som tar emot ditt samtal och larmar polisen. De som svarar pratar svenska och engelska. Om det finns tid kan de ta hjälp av en tolk. 112 är ett gratisnummer.

Ring 112 för att larma polisen:

  • om du är eller nyligen varit utsatt för brott – oavsett hur allvarligt brottet är.
  • vid pågående eller nyligen inträffade händelser som innebär fara för liv, egendom eller miljö.
  • om du vet att ett brott kommer att begås, att ett brott pågår eller att ett brott nyligen har skett – oavsett hur allvarligt brottet är.
  • om du varit med om en viltolycka i trafiken.

Nå 112 eller 114 14 via förmedlingstjänst

Du som är döv, tal- eller hörselskadad kan använda Post- och telestyrelsens (PTS) förmedlingstjänster texttelefoni.se, bildtelefoni.net och teletal.se för nödnumret 112 och polisens nummer för icke akuta ärenden 114 14.

Frågor och svar om polisens telefonnummer

När ska jag ringa 112 och när ska jag ringa 114 14?

Vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa och egendom ska du ringa 112. Om du behöver kontakt, information eller göra en anmälan som inte går att göra via webben, ring 114 14.

Vem svarar när jag ringer 114 14?

Beroende på vad ditt ärende gäller och vad du berättar i talsvaret, så hamnar du antingen hos operatörer på polisens växel eller hos operatörer på polisens kontaktcenter. Polisens växel ger service och information till allmänheten och polisens kontaktcenter upprättar polisanmälan och tar emot tips.

Använd i första hand våra e-tjänster och tipsa-formulär.

Varför kan det vara lång kö ibland när jag ringer 114 14?

Det beror på vilket ärende du har. På polisens kontaktcenter kan samtalen ibland ta längre tid, eftersom vissa ärenden kan vara komplexa och det kan vara mycket information som ska läggas in i anmälan.

Använd i första hand våra e-tjänster och tipsa-formulär.

Kan jag göra en polisanmälan på webben eller måste jag ringa?

Använd i första hand polisens e-tjänster för att anmäla brott. Det finns också e-tjänster för att ansöka om olika typer av tillstånd och för att boka tid för att ansöka om pass och nationellt id kort.

Jag vill tipsa polisen om brott, vilket nummer ringer jag då?

Vill du tipsa polisen om ett pågående brott ska du ringa 112. Är det inte en akut situation använd tipsa-formuläret i första hand. Du kan också ringa 114 14, ange ”tips” i talsvaret.