E-tjänster och blanketter – A-Ö

Sidan innehåller länkar till polisens e-tjänster, kontaktformulär och blanketter, sorterade i alfabetisk ordning.

A

Allmän handling – begära att ta del av (kontaktformulär)
Ammunition, inneha – söka tillstånd

B

Begagnade varor – registrera handel 
Belastningsregistret – begära utdrag 
Bortsprunget djur – anmäla och komplettera anmälan (e-tjänst)
Borttappade föremål – anmäla och komplettera anmälan (e-tjänst)
Byggetablering – söka tillstånd (e-tjänst)

D

Delgivning/Stämningsmannadelgivning 
Dyrkverktyg – söka tillstånd för att sälja 

F

Frågor och synpunkter till Polismyndigheten (kontaktformulär)
Fyrverkerier – söka tillstånd
Förlustanmälan

H

Hotell och pensionat – söka tillstånd att driva

I

Inbrott – anmäla och komplettera anmälan (e-tjänst)
Inbrott - komplettering av inbrottsanmälan

Installera larm – söka tillstånd

J

Jobbansökan – polisens rekryteringsverktyg Visma (e-tjänst)

K

Kontokortsbedrägeri – anmäla (e-tjänst)
Kontokortsbedrägeri – komplettera anmälan

O

Offentlig plats – söka tillstånd att använda
Offentlig tillställning – söka tillstånd

Ordningsvakt – anmäla tjänstgöring
Ordningsvakt – ansöka om förordnande
Ordningsvakt – rapportera tjänstgöring

P

Parkeringsanmärkning – bestrida betalningsansvar
Parkeringsskada – anmälan (e-tjänst)

Pass och nationellt id-kort – boka tid och avboka tid (e-tjänst)
Pass och nationellt id-kort – kontrollera giltighet (e-tjänst)
Pass och nationellt id-kort för barn och unga – medgivande från vårdnadshavare

Penningtvätt – portal för rapportering (goAML) (e-tjänst)

Personuppgiftsbehandling – begära information om

Polisutbildningen - ansök hos Rekryteringsmyndigheten (e-tjänst)

S

SIS (Schengen Information System) – begära ut uppgifter

Skadegörelse - anmäl (e-tjänst)

Skjuta inom detaljplanerat område – söka tillstånd
Skjutbana– söka tillstånd att använda

Sprängning – söka tillstånd

Stöld – anmäla och komplettera anmälan (e-tjänst)
Stöld – komplettering av stöldanmälan

T

Tipsa polisen (kontaktformulär)

U

Upphandling – Polismyndighetens leverantörsportal (e-tjänst)

Uteservering – söka tillstånd (e-tjänst)

V

Vapen, förvara hos annan – söka tillstånd
Vapen, handel med – söka tillstånd
Vapen, inköp av – söka tillstånd (e-tjänst)
Vapen, lån av – söka tillstånd

Vapen eller ammunition, utförsel från Sverige – söka tillstånd
Vapen eller ammunition, överföra till Sverige – söka tillstånd

Vapenlicens/vapentillstånd – söka tillstånd (e-tjänst)
Vapenlicens/vapentillstånd – söka dubblettlicens (e-tjänst)
Vapenlicens/vapentillstånd – förnya tillstånd (e-tjänst)
Vapenlicens/vapentillstånd för skytteförening – söka tillstånd

Vägtransportledare – ansöka om förordnande