Sök

E-tjänst digital vapenbok

Den digitala vapenboken är obligatorisk för vapenhandlare att använda sedan den 1 februari 2024.

Logga in i digital vapenbok

I inloggat läge i e-tjänsten kan du klicka på meny-knappen längst upp till höger och hitta information om:

  • Fördjupad fakta om digitala vapenboken
  • Steg för steg i e-tjänsten
  • Hur du ska gå tillväga för att föra över befintligt lager
  • Hur du ska hantera modulvapen och beställningar finns beskrivet i den fördjupade instruktionen
  • Olika typer av inköp

Kom igång med digital vapenbok - frågor och svar

Uppmärksamma

Du måste ha e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Tänk på att allt du registrerar i vapenboken ska vara korrekta uppgifter. Om du lägger in fel uppgifter kan du behöva kontakta Polismyndigheten för att makulera data.

Uppföljning av dina transaktioner och rapporteringen i den digitala vapenboken kommer att ske i samband med Polismyndighetens årliga tillsyn av vapenhandlare.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att kunna utföra sitt tillsynsansvar enligt vapenförordningen (1996:70).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Registrering i e-tjänst digital vapenbok

Den nya tjänsten innebär att du ska redovisa dina transaktioner i den digitala vapenboken via den manuella registreringsfunktionen. Det går inte överföra lager från Excel-filer till den digitala vapenboken, alla befintliga vapen du har i lager måste föras in manuellt via registreringsfunktionen. Det finns aktörer på marknaden som erbjuder affärssystem om mer funktionalitet önskas.

För dig som använder en digital lösning

Du kan fortsätta att använda dig av ditt digitala system och parallellt rapportera transaktioner manuellt via den digitala vapenboken, eller koppla ditt system så att det överför informationen via API. För att överföringen ska kunna fungera behöver affärssystem som används anpassas till en viss standard. Ansvaret för anpassningen av affärssystemet ligger inte på den enskilde vapenhandlaren som använder sig av systemet, utan på programvaruleverantören som äger systemet.

Om du väljer att inte fortsätta använda dig av ett digitalt system som du tidigare bokfört dina transaktioner i, är du skyldig att bevara informationen i 10 år från och med att du slutade använda systemet.

Håll dig uppdaterad

Polismyndigheten kommer kontinuerligt uppdatera denna sida med information kring digitala vapenboken och vad som kommer ske framöver.

För programvaruföretag

Polisen exponerar ett REST-API med Open-API-specifikation vilket ger möjlighet att ladda upp transaktioner till den digitala vapenboken direkt från annan programvara. Vapenhandlare kan på detta sätt fortsätta arbeta i sitt befintliga system och risken för att fel information registreras i den digitala vapenboken minskas.

Det REST-API som polisen tagit fram kräver att rapporterande system anropar polisen via en eller flera fasta IP-adresser för brandväggsöppningar. Det kräver även en API-nyckel som förmedlas av polisen.

Har du ett programvaruföretag som erbjuder digitalt transaktionssystem för vapenhandlare och är intresserad av rapportering via REST-API, mejla dina uppgifter till digitalvapenbok@polisen.se, så kontaktar vi dig.