Sök
Stäng Meny

Jaktvapen

För att få tillstånd för jaktvapen måste du ha jägarexamen och fyllt 18 år. Dessutom kontrollerar polisen att du är lämplig.

Regler

När du ansöker om tillstånd att inneha jaktvapen kontrollerar polisen att du är lämplig. Om du gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan. Efter viss tid kan du ansöka på nytt, beroende på exempelvis brottets svårighetsgrad.

För att få tillstånd för jaktvapen måste du ha jägarexamen. Det är Naturvårdverket som fastställer vilka krav som gäller. 

Ett grundkrav är också att du har fyllt 18 år.

Undantag för kravet på jägarexamen

Naturvårdsverket kan i undantagsfall ge dispens från kravet på jägarexamen men är mycket restriktiva med detta. Fullständig befrielse från jägarexamen ges i princip aldrig. Vid dispens ska examen normalt avläggas inom ett år. Ansök om dispens hos Naturvårdsverket. 

Om du hade tillstånd att inneha jaktvapen innan den 1 januari 1985 behöver du inte ta jägarexamen om du avyttrar detta vapen och därefter, inom ett år, ansöker om ett nytt tillstånd (licens) för vapen av samma typ.

Ansök om vapentillstånd/licens

Krav för antal vapen i vapengarderoben

Ett grundläggande krav för att du ska få licens är att du har behov av jaktvapen. Du som har tagit jägarexamen anses ha behov av fyra jaktvapen, vilket är den så kallade vapengarderoben för jakt.

Om du ska ansöka om fler jaktvapen måste du motivera varför du har behov av detta. För att få licens på fler än sex jaktvapen ställs mycket höga krav. Har du licens på fler än sex jaktvapen sedan tidigare får du byta ut ett av vapnen.

Krav för enhandsvapen för jakt

Du får använda enhandsvapen i kaliber .22 för jakt i gryt eller med ställande hund. Ditt behov av sådana vapen, för till exempel grytjakt eller avlivning av fällfångade djur, ska du motivera genom exempelvis redovisning av jaktmark. Ditt innehav av enhandsvapen räknas inte in i jaktvapengarderoben.

Krav för enskottsvapen

Du kan få licens för enskottsvapen om du bedriver omfattande jakt eller fällfångst. Du måste motivera ditt behov av vapnet.

Krav för flerskottsvapen

Endast du som bedriver yrkesmässig jakt- eller viltvård, eller har annat kvalificerat behov, kan få licens för flerskottsvapen. 

Vapen som får användas vid jakt

För att få tillstånd att inneha skjutvapen krävs att vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet avser. Polismyndighetens tidigare bedömning att manuellt repeterande kulgevär med vikbar/teleskopisk kolv och friliggande pistolgrepp inte var lämpliga för jakt har ändrats.

Detta innebär att de flesta vapen som normalt förekommer på marknaden för ändamålet jakt, och som uppfyller Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt, kommer att anses lämpliga. Vilka vapen som kommer att anses som olämpliga kan inte anges på förhand utan avgörs i varje enskilt fall och slutligen i rättstillämpningen.