Sök

Vapen för jakt

Hur du ansöker om tillstånd för jaktvapen och vad som krävs för att få tillstånd.

Ansök om vapentillstånd (vapenlicens)

Ta med kopian av tillståndet när du hämtar ditt vapen

När du har fått tillstånd att ha ett vapen skickas tillståndsbeviset och en kopia av det (överlåtarens kopia) till dig. Kopian ger du till säljaren när du hämtar ut ditt vapen.

Lämplighet för att ha vapen för jakt

Vid ansökan kontrollerar vi din lämplighet. Om du har begått brott eller andra olämpliga handlingar kan det leda till att vi avslår din ansökan. Om din ansökan leder till avslag på grund av brott eller andra olämpliga handlingar kan du ansöka på nytt efter en viss tid. Tiden varierar beroende på brottets eller de olämpliga handlingarnas svårighetsgrad.

Ålderskrav för att ha jaktvapen

Du ska i normalfallet ha fyllt 18 år men undantag kan i vissa fall medges.

Krav på jägarexamen

För att få tillstånd att ha jaktvapen måste du normalt sett ha jägarexamen. Det är Naturvårdverket som fastställer vilka krav som gäller för att du ska få jägarexamen. 

Jakt och vilt – för jägare (Naturvårdsverkets webbplats)

Undantag från kravet på jägarexamen

Det finns två situationer då du inte behöver ha jägarexamen för att ansöka om tillstånd för att ha jaktvapen:

  • Om du hade tillstånd att ha jaktvapen innan den 1 januari 1985 behöver du inte ta jägarexamen om du gör dig av med vapnet (t.ex. genom att skrota eller överlåta det) och därefter, inom ett år, ansöker om ett nytt tillstånd för vapen av samma typ.
  • Om Naturvårdsverket ger dig dispens, det vill säga befriar dig från kravet på jägarexamen. Ta kontakt med Naturvårdsverket för att få information om regelverket och hur du ansöker om dispens.

Behov av antal jaktvapen – den så kallade vapengarderoben

Ett grundkrav för att du ska få vapentillstånd för ett jaktvapen är att du har behov av vapnet. Du som har tagit jägarexamen anses ha behov av fyra jaktvapen, vilket är den så kallade vapengarderoben för jakt.

Utöka vapengarderoben

Om du vill ha fler än fyra jaktvapen måste du i din ansökan motivera varför du har behov av detta. För att få tillstånd på fler än sex jaktvapen måste du visa att det finns ett mycket kvalificerat behov.

Vapen som får användas vid jakt

För att få tillstånd att ha vapen krävs att vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet avser.

Vapen som normalt förekommer på marknaden för ändamålet jakt, och som uppfyller Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt, anses normalt sett lämpliga för jakt. Vilka vapen som kommer att anses som olämpliga kan inte anges på förhand utan avgörs i varje enskilt fall.

Vapnet ska ha nödvändig skottprecision och en konstruktion som inte innebär risker för skytten eller omgivningen. Exempel på vapen som inte uppfyller kraven kan vara antika vapen som inte kan användas med modern ammunition, vapen med ett helt annat syfte än jakt eller egentillverkade vapen (t.ex. 3D-printade).

Enhandsvapen för jakt

Du får använda enhandsvapen i kaliber .22 som är kamrat för ammunition i 5,6 × 26 R (.22 Winchester Magnum Rimfire) alternativt 5,6 × 15 R (.22 Long Rifle) för jakt i gryt eller med ställande hund. Ditt behov av sådana vapen, för till exempel grytjakt eller avlivning av fällfångade djur, ska du motivera genom exempelvis redovisning av jaktmark. Att du har enhandsvapen räknas inte in i vapengarderoben.

Enskottsvapen för jakt

Du kan få tillstånd för enskottsvapen om du bedriver omfattande jakt eller fällfångst. Du måste motivera ditt behov av vapnet.

Flerskottsvapen för jakt

Endast du som bedriver yrkesmässig jakt- eller viltvård, eller har annat kvalificerat behov av yrkesmässig karaktär, kan få tillstånd för flerskotts enhandsvapen för jakt.

Vapen vid eftersök av skadat vilt

Vapen vid eftersök av av trafikskadat vilt eller vilt som skadats i samband med jakt räknas som jakt enligt jaktlagen. På grund av det gäller samma regler som för jaktvapen även om du avser att endast använda vapnet i samband med eftersök.

Vapen vid skyddsjakt

Skyddsjakt räknas som jakt enligt jaktlagens definition. På grund av detta gäller samma regler som för jaktvapen även om du avser att endast använda vapnet i samband jakt som sker med stöd av skyddsjaktsreglerna i jaktförordningen.