Sök

Om tillstånd för vapen och vapendelar

Luftvapen, paintball och liknande vapen

För att få använda luft-, airsoft- och paintballvapen behöver du ha tillstånd om vapnet inte är effektbegränsat.

Luftvapen, paintball och liknande vapen

Minnes- och samlingsvapen

Tillstånd krävs även för vapen som inte ska användas. Vissa vapen behöver kan också behöva deaktiveras.

Minnes- och samlingsvapen

Ljuddämpare

För att ha ljuddämpare som inte passar något av dina vapen krävs tillstånd.

Ljuddämpare

Vapenmagasin

För att ha stora vapenmagasin som inte passar något av dina vapen krävs tillstånd.

Vapenmagasin

Förvara vapen hos någon annan

Vill du förvara vapen hos någon annan måste du skaffa tillstånd innan.

Förvara vapen hos någon annan

Låna vapen

Om du ska låna vapen behöver du både ett tillstånd och ett intyg.

Låna vapen

Europeiskt skjutvapenpass

Har du vapentillstånd i Sverige kan du få ett pass som gör det möjligt att resa med vapen inom EU.

Europeiskt skjutvapenpass

Blanketter för vapentillstånd

Behöver du söka ett tillstånd som det saknas en e-tjänst för? Då kan du ansöka med blanketter.

Blanketter för vapentillstånd

Hit skickar du ansökan om vapentillstånd, kompletteringar eller frågor