Sök

Blanketter för vapentillstånd

Här hittar du våra vanligaste vapenblanketter samt information om hur du fyller i dem och var du skickar dem.

Använd gärna våra e-tjänster

Ansök gärna via våra e-tjänster. Har du inte möjlighet till det eller om du söker ett tillstånd som det inte finns någon e-tjänst för, går det bra att använda blanketter.

Samtliga blanketter hittar du i vårt blankettarkiv.

En komplett ansökan ger snabbare beslut

Du måste fylla i alla uppgifter i blanketten och betala avgiften innan din ansökan kan behandlas. Om du inte fyller i rätt uppgifter måste ansökan kompletteras och då tar det längre tid att handlägga ditt ärende.

Hit skickar du ansökan om vapentillstånd

Så här gör du en ansökan med vapenblankett

1. Fyll i blanketten noggrant

Spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Se till att blanketten är komplett ifylld. Om uppgifter saknas måste en handläggare kontakta dig. Det innebär att din ansökan kommer ta längre tid.

2. Skicka med bilagor

Kom ihåg att skicka med de bilagor som krävs. De vanligaste bilagorna är:

  • Jakt: Motivering för vapen utöver jaktvapengarderoben (5:e-6:e vapnet).
  • Målskytte: Föreningsintyg från din målskytteförening (du kan skanna in och skicka, original behövs inte).
  • Köp från privatperson: Originallicens från överlåtare (Skriv ditt personnummer på baksidan av överlåtarens originallicens och skicka in per post till polisen i din region).
  • Minne: Pluggningsintyg och en beskrivning av din relation till överlåtaren eller vapnet.
  • Udda ändamål: Motivering och nödvändiga intyg.
  • Samling: Beskrivning av vad du samlar på samt vilka begränsningar samlingen har.

3. Skicka in underlagen.

Skicka in blanketten och bilagorna via e-post eller post. Gör så här för de blanketter som du måste skriva under som du vill skicka via e-post:

  • skriv ut blanketten
  • signera
  • skanna in till dator
  • skicka via e-post 

4. Betala in avgiften.

När polisen tagit emot din ansökan skickas en avi ut till din folkbokföringsadress. Betala avin så snart som möjligt. Ditt ärende kommer inte att handläggas om det inte är betalt.

5. Beslut fattas.

Polisen skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om du har fått din ansökan beviljad skickas ditt vapentillstånd med posten.

De vanligaste vapenblanketterna och var du skickar dem

Vapenlicens, ansökan

Använd blanketten för att ansöka om att inneha vapen, när du vet vilket vapen du ska köpa.

PM 551.1 - Vapenlicens, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf) (pdf, 1 MB)

PM 551.1 - Vapenlicens,  Ansökan (Skriv ut fyll och i för hand) (pdf) (pdf, 189 kB)

Skicka blanketten med e-post till:

vapentillstand@polisen.se

Eller till postadress:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Observera att e-postadressen inte gäller för frågor. Har du en fråga? Då ska du kontakta din polisregion.

Dubblettlicens, ansökan

Om du har tappat bort din licens använder du den här blanketten för att få en ny. (161014)

PM 551.3 - Dubblettlicens, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 551.3 - Dubblettlicens, Ansökan (Skriv ut fyll och i för hand) (pdf, 1 MB)

Skicka blanketten med e-post till:

vapentillstand@polisen.se

Eller till postadress:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Observera att e-postadressen inte gäller för frågor. Har du en fråga? Då ska du kontakta din polisregion.

Inköpstillstånd, ansökan

Använd blanketten för att ansöka om att inneha vapen, men inte vet exakt vilket vapen du ska köpa. Det vill säga du saknar vapen-id och tillverkningsnummer.

PM 551.5 - Inköpstillstånd, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 2 MB)

PM 551.5 - Inköpstillstånd, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand (pdf, 746 kB)

Skicka blanketten med e-post till:

vapentillstand@polisen.se

Eller till postadress:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Observera att e-postadressen inte gäller för frågor. Har du en fråga? Då ska du kontakta din polisregion.

Inneha ammunition, ansökan

PM 551.2 - Inneha ammunition, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 3 MB)

PM 551.2 - Inneha ammunition, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 99 kB)

Skicka blanketten med e-post till:

vapentillstand@polisen.se

Eller till postadress:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Observera att e-postadressen inte gäller för frågor. Har du en fråga? Då ska du kontakta din polisregion.

Medlemskap i skytteförening, intyg

Den här blanketten signeras av din skytteförening och styrker medlemskap för dig som målskytt. Blanketten styrker även din aktivitet, skjutskicklighet och behov av sökt vapen.

PM 551.24 - Medlemskap i skytteförening, Föreningsintyg (Fyll i digitalt) (pdf, 2 MB)

PM 551.24 - Medlemskap i skytteförening, Föreningsintyg (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 142 kB)

Skicka blanketten med e-post till:

vapentillstand@polisen.se

Eller till postadress:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Observera att e-postadressen inte gäller för frågor. Har du en fråga? Då ska du kontakta din polisregion.

Lån av skjutvapen, intyg

Om du har tillstånd att inneha vapen av samma typ och för samma ändamål som det vapen du ska låna, krävs inget tillstånd. Däremot måste ni skriva ett intyg som ska kunna visas upp vid kontroll.

PM 551.4 - Lån av skjutvapen, Intyg (Fyll i digitalt) (pdf, 2 MB)

PM 551.4 - Lån av skjutvapen, Intyg (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 114 kB)

Intyget ska inte skickas till polisen. Du som lånar vapnet behåller intyget som bevis på att du har rätt att använda vapnet.

Förvara vapen/ammunition hos annan, ansökan

Du ansvarar själv för förvaring av ditt vapen, i godkänt vapenskåp på din folkbokföringsadress (där du bor). Om du ska förvara vapnet hos någon annan krävs tillstånd. (161014)

PM 556.1 - Förvara vapen hos annan, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 529 kB)

PM 556.1 - Förvara vapen hos annan, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 74 kB)

Skicka blanketten med e-post till:

vapentillstand@polisen.se

Eller till postadress:

Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Observera att e-postadressen inte gäller för frågor. Har du en fråga? Då ska du kontakta din polisregion.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) och ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Dina uppgifter sparas i maximalt 20 år.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter enligt vad som framgår av vapenlagen. Det innebär bl.a. att uppgifterna kan komma att lämnas ut till Interpol eller Europol, till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får dessutom medges direktåtkomst till vapenregister.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter